Browsing by Subject Da gai (Echinodermata)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • BKT_00115.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Tạ, Hòa Phương (2017)

  • Ngành Da gai gồm những động vật đơn lẻ sống trong biển. Một số động vật Da gai sống di động, số còn lại sống cố định. Đặc điểm nổi bật của động vật ngành Da gai là trong cấu tạo cơ thể của chúng có hệ chân mút. Đó thực chất là một phần của khoang cuống thứ sinh được tách ra, trong chứa chất lỏng có thành phần gần giống với nước biển. Các chân mút làm nhiệm vụ của cơ quan xúc giác và trao đổi khí. Ở Da gai không cuống các chân mút còn có chức năng của cơ quan vận động (hình 1) Cơ thể động vật Da gai có dạng sao, dạng cầu, dạng túi, dạng cây v.v. và được đặc trưng bởi đối xứng năm tia. Tính đối xứng của động vật Da gai thể hiện ở cả những đặc điểm cấu tạo bên trong và bên ngoài. Khung...

Browsing by Subject Da gai (Echinodermata)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • BKT_00115.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Tạ, Hòa Phương (2017)

  • Ngành Da gai gồm những động vật đơn lẻ sống trong biển. Một số động vật Da gai sống di động, số còn lại sống cố định. Đặc điểm nổi bật của động vật ngành Da gai là trong cấu tạo cơ thể của chúng có hệ chân mút. Đó thực chất là một phần của khoang cuống thứ sinh được tách ra, trong chứa chất lỏng có thành phần gần giống với nước biển. Các chân mút làm nhiệm vụ của cơ quan xúc giác và trao đổi khí. Ở Da gai không cuống các chân mút còn có chức năng của cơ quan vận động (hình 1) Cơ thể động vật Da gai có dạng sao, dạng cầu, dạng túi, dạng cây v.v. và được đặc trưng bởi đối xứng năm tia. Tính đối xứng của động vật Da gai thể hiện ở cả những đặc điểm cấu tạo bên trong và bên ngoài. Khung...