Browsing by Subject Dak Lak

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý đề tài nghiên cứu khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ Dak Lak.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Cát Lâm;  Advisor: Nguyễn, Văn Vy (2004)

  • Luận văn giới thiệu sơ lược về Sở Khoa học và Công nghệ Dak Lak, thực trạng hoạt động quản lý khoa học và công nghệ tại Sở. Đi sâu vào việc mô tả và phân tích bài toán quản lý đề tài nghiên cứu khoa học tại Sở. Qua đó thiết lập các yêu cầu về hệ thống. Tiến hành thiết kế lôgic và thiết kế vật lý hệ thống quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm thiết kế mô hình logic, mô hình vật lý, giao diện xử lý, đặc tả giao diện và tương tác. Giới thiệu một số công cụ để triển khai hệ thống quản lý đề tài nghiên cứu khoa học: công cụ ASP và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Giới thiệu hệ thống chương trình và hướng dẫn sử dụng.

Browsing by Subject Dak Lak

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý đề tài nghiên cứu khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ Dak Lak.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Cát Lâm;  Advisor: Nguyễn, Văn Vy (2004)

  • Luận văn giới thiệu sơ lược về Sở Khoa học và Công nghệ Dak Lak, thực trạng hoạt động quản lý khoa học và công nghệ tại Sở. Đi sâu vào việc mô tả và phân tích bài toán quản lý đề tài nghiên cứu khoa học tại Sở. Qua đó thiết lập các yêu cầu về hệ thống. Tiến hành thiết kế lôgic và thiết kế vật lý hệ thống quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm thiết kế mô hình logic, mô hình vật lý, giao diện xử lý, đặc tả giao diện và tương tác. Giới thiệu một số công cụ để triển khai hệ thống quản lý đề tài nghiên cứu khoa học: công cụ ASP và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Giới thiệu hệ thống chương trình và hướng dẫn sử dụng.