Browsing by Subject English language

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 53
 • 04051001486.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tâm;  Advisor: Lâm, Quang Đông (2017)

 • Nghiên cứu được thực hiện để so sánh, đối chiếu điểm giống và khác nhau giữa chơi chữ tiếng Anh và tiếng Việt trong tiêu đề báo chí. Nghiên cứu này giúp người học có cái nhìn rõ hơn về chơi chữ nói chung, cũng như chơi chữ trong tiêu đề báo chí của tiếng Anh và tiếng Việt nói riêng. Kết quả nghiên cứu: chơi chữ trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt đều giống nhau về mục đích giáo tiếp. Mục đích của các kiểu chơi chữ này không chỉ tạo ra sự hài hước, vui nhộn mà còn nhằm châm biếm, chỉ trích. Về điểm khác nhau, báo chí Việt có xu hướng sử dụng phương pháp chơi chữ dựa vào thành ngữ hoặc sử dụng các phương tiện tu từ như ẩn dụ, hoán dụ trong khi báo chí tiếng Anh lại sử dụng các...

 • 04051001474.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Trần, Thị Thanh Phúc (2017)

 • Nghiên cứu này góp phần vào sự hiểu biết về độ tiếp thu mệnh đề quan hệ của học sinh lớp 11 một trường cấp ba ở Việt Nam thông qua việc kiểm tra đánh giá trình độ học sinh khi làm các dạng bài tập về mệnh đề quan hệ. Kết quả cho thấy không có giả thuyết về độ khó của mệnh đề quan hệ nào được đưa ra trước đó trùng với độ tiếp thu của những học sinh tham gia nghiên cứu. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, học sinh mắc rất nhiều lỗi khi làm bài mệnh đề quan hệ như là việc sử dụng sai các đại từ quan hệ, trạng từ quan hệ hay không biết cách làm và phân biệt các loại mệnh đề quan hệ xác định, không xác định. Đồng thời, kết quả cũng cho thấy học sinh ở nhóm giỏi làm bài tốt hơn học sinh ...

 • TC_02371.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Thi Xuan Hoa (2007)

 • Speech acts as minimal unit of discourse analysis have been the focus of a large body of research as they do not only represent language form but also reflect cultural values of the people who perform them. Like most other speech acts, the realization of the speech act of criticizing is influenced by a number of social and situational factors, the perception of which might vary greatly across cultures. In addition, cultures may also differ in their common topics and frequency of criticism their people make in everyday life. This paper report a cross-cultural study on criticizing behaviors by the Vietnamese and American people focusing on three aspects: the topics of criti...

Browsing by Subject English language

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 53
 • 04051001486.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tâm;  Advisor: Lâm, Quang Đông (2017)

 • Nghiên cứu được thực hiện để so sánh, đối chiếu điểm giống và khác nhau giữa chơi chữ tiếng Anh và tiếng Việt trong tiêu đề báo chí. Nghiên cứu này giúp người học có cái nhìn rõ hơn về chơi chữ nói chung, cũng như chơi chữ trong tiêu đề báo chí của tiếng Anh và tiếng Việt nói riêng. Kết quả nghiên cứu: chơi chữ trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt đều giống nhau về mục đích giáo tiếp. Mục đích của các kiểu chơi chữ này không chỉ tạo ra sự hài hước, vui nhộn mà còn nhằm châm biếm, chỉ trích. Về điểm khác nhau, báo chí Việt có xu hướng sử dụng phương pháp chơi chữ dựa vào thành ngữ hoặc sử dụng các phương tiện tu từ như ẩn dụ, hoán dụ trong khi báo chí tiếng Anh lại sử dụng các...

 • 04051001474.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Trần, Thị Thanh Phúc (2017)

 • Nghiên cứu này góp phần vào sự hiểu biết về độ tiếp thu mệnh đề quan hệ của học sinh lớp 11 một trường cấp ba ở Việt Nam thông qua việc kiểm tra đánh giá trình độ học sinh khi làm các dạng bài tập về mệnh đề quan hệ. Kết quả cho thấy không có giả thuyết về độ khó của mệnh đề quan hệ nào được đưa ra trước đó trùng với độ tiếp thu của những học sinh tham gia nghiên cứu. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, học sinh mắc rất nhiều lỗi khi làm bài mệnh đề quan hệ như là việc sử dụng sai các đại từ quan hệ, trạng từ quan hệ hay không biết cách làm và phân biệt các loại mệnh đề quan hệ xác định, không xác định. Đồng thời, kết quả cũng cho thấy học sinh ở nhóm giỏi làm bài tốt hơn học sinh ...

 • TC_02371.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Thi Xuan Hoa (2007)

 • Speech acts as minimal unit of discourse analysis have been the focus of a large body of research as they do not only represent language form but also reflect cultural values of the people who perform them. Like most other speech acts, the realization of the speech act of criticizing is influenced by a number of social and situational factors, the perception of which might vary greatly across cultures. In addition, cultures may also differ in their common topics and frequency of criticism their people make in everyday life. This paper report a cross-cultural study on criticizing behaviors by the Vietnamese and American people focusing on three aspects: the topics of criti...