Browsing by Subject F. Ăng-ghen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 171(1976-6)_p66-72.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Gôlman, LI (1976)

 • Những quan điểm của F-Ăng-ghen đối với quá trình nhận thức lịch sử và đối với các đặc điêm của khoa học lịch sử đều cho thấy rằng người chỉ đạo vĩ đại của nền khoa học lịch sử Mác-xit là F. Ăng-ghen đã có một sự chú ý, đặc biêt đối với những vấn đề phương pháp luận và Người đã góp phần cống hiến to lớn vào việc nghiên cứu khoa học những vấn đề đó.

 • 170(1976-5)_p55-65.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Gôlman, L.I. (1976)

 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lenin, phép biện chứng là công cụ lô-gic chủ yếu của nhận thức lịch sử. Không nên hạn chế những phương tiện loogic của viêc nghiên cứu chỉ ở những cái bắt nguồn từ những quy luật cơ bản của phép biện chứng và không nên loại bỏ tất cả những thủ pháp nghiên cứu khác, trong đó có thủ pháp logic hình thức. Bản thân tính chất phức tạp của quá trình lịch sử, sự khác nhau muôn màu muôn vẻ của các biểu hiện của các quy luật biện chứng, không cho phép vận dụng của một cách tầm thường phương pháp khoa học mà đòi hỏi phải có một quan điểm toàn diện đối với việc nghiên cứu các hiện tượng lịch sử, phải sử dụng rộng rãi kho công cụ nghiên cứu hỗ trợ.

Browsing by Subject F. Ăng-ghen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 171(1976-6)_p66-72.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Gôlman, LI (1976)

 • Những quan điểm của F-Ăng-ghen đối với quá trình nhận thức lịch sử và đối với các đặc điêm của khoa học lịch sử đều cho thấy rằng người chỉ đạo vĩ đại của nền khoa học lịch sử Mác-xit là F. Ăng-ghen đã có một sự chú ý, đặc biêt đối với những vấn đề phương pháp luận và Người đã góp phần cống hiến to lớn vào việc nghiên cứu khoa học những vấn đề đó.

 • 170(1976-5)_p55-65.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Gôlman, L.I. (1976)

 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lenin, phép biện chứng là công cụ lô-gic chủ yếu của nhận thức lịch sử. Không nên hạn chế những phương tiện loogic của viêc nghiên cứu chỉ ở những cái bắt nguồn từ những quy luật cơ bản của phép biện chứng và không nên loại bỏ tất cả những thủ pháp nghiên cứu khác, trong đó có thủ pháp logic hình thức. Bản thân tính chất phức tạp của quá trình lịch sử, sự khác nhau muôn màu muôn vẻ của các biểu hiện của các quy luật biện chứng, không cho phép vận dụng của một cách tầm thường phương pháp khoa học mà đòi hỏi phải có một quan điểm toàn diện đối với việc nghiên cứu các hiện tượng lịch sử, phải sử dụng rộng rãi kho công cụ nghiên cứu hỗ trợ.