Browsing by Subject Facebook

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 23-Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Lan Hương.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan; Nguyễn, Thị Lan Hương (2017)

 • Bài viết giới thiệu các tính năng của mạng xã hội Facebook với các đặc tính đáp ứng những yêu cầu của hoạt động thông tin thư viện, giúp người cung cấp thông tin và người dùng tin kết nối nhanh chóng

 • 00050001541_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Lễ;  Advisor: Nguyễn, Hải Châu (2012)

 • Tổng quan về mạng xã hội ảo, mạng xã hội Facebook và ứng dụng Facebook. Nghiên cứu những vấn đề xác thực trong mạng xã hội và trình bày về xác thực mở Open Authentication. Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, triển khai hệ thống và kết quả đạt đ (...)

 • 00050001541.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần Văn Lễ, Văn Lễ (2012)

 • Tổng quan về mạng xã hội ảo, mạng xã hội Facebook và ứng dụng Facebook. Nghiên cứu những vấn đề xác thực trong mạng xã hội và trình bày về xác thực mở Open Authentication. Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, triển khai hệ thống và kết quả đạt được khi chạy thử hệ thống. Đưa ra các kết quả đạt được, hướng mở rộng và phát triển hệ thống.

 • TC_02707.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nhâm, Phong Tuân; Nguyễn, Thành Tư (2013)

 • The online social networking site, especially Facebook, has been tremendously developing in all aspects of life and impacting students’ life. Students are using Facebook to communicate and connect with each other because of its conveniences and popularity, and students at University of Economics and Business, Vietnam National University-Hanoi, are no exception. That is why, this study will investigate the impact of the connection with the online social networking of an individual from the viewpoint of students. The result of the analysis from the survey has proved the direct impacts of UEB students’ connection with Facebook on the process and result of their social study. For that rea...

Browsing by Subject Facebook

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 23-Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Lan Hương.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan; Nguyễn, Thị Lan Hương (2017)

 • Bài viết giới thiệu các tính năng của mạng xã hội Facebook với các đặc tính đáp ứng những yêu cầu của hoạt động thông tin thư viện, giúp người cung cấp thông tin và người dùng tin kết nối nhanh chóng

 • 00050001541_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Lễ;  Advisor: Nguyễn, Hải Châu (2012)

 • Tổng quan về mạng xã hội ảo, mạng xã hội Facebook và ứng dụng Facebook. Nghiên cứu những vấn đề xác thực trong mạng xã hội và trình bày về xác thực mở Open Authentication. Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, triển khai hệ thống và kết quả đạt đ (...)

 • 00050001541.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần Văn Lễ, Văn Lễ (2012)

 • Tổng quan về mạng xã hội ảo, mạng xã hội Facebook và ứng dụng Facebook. Nghiên cứu những vấn đề xác thực trong mạng xã hội và trình bày về xác thực mở Open Authentication. Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, triển khai hệ thống và kết quả đạt được khi chạy thử hệ thống. Đưa ra các kết quả đạt được, hướng mở rộng và phát triển hệ thống.

 • TC_02707.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nhâm, Phong Tuân; Nguyễn, Thành Tư (2013)

 • The online social networking site, especially Facebook, has been tremendously developing in all aspects of life and impacting students’ life. Students are using Facebook to communicate and connect with each other because of its conveniences and popularity, and students at University of Economics and Business, Vietnam National University-Hanoi, are no exception. That is why, this study will investigate the impact of the connection with the online social networking of an individual from the viewpoint of students. The result of the analysis from the survey has proved the direct impacts of UEB students’ connection with Facebook on the process and result of their social study. For that rea...