Browsing by Subject G.W.F.Hegel

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(17).pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Phan, Thành Nhâm (2015)

  • Với cách tiếp cận triết học tư biện vể nhà nước, Hegel đã xây dựng nên một khoa học triết học mới về nhà nước với đối tượng nghiên cứu đặc thù là ý niệm vể nhà nước, tạo ra ranh giới khu biệt với các khoa học khác như luật học hay sử học trong việc nghiên cứu về nhà nước. Với cách tiếp cận triết học tư biện vế nhà nước, Hegel không có ý định đặt ra nhiệm vụ phải thiết kế một mô hình nhà nước cho hiện thực, nhưng với những gì Hegel trình bày trong triết học pháp quyển, trong quan niệm về nhà nước hiện đại, đặc biệt là việc để cao vai trò của luật quốc gia và luật quốc tế trong chủ quyén đối nội và đối ngoại; tức là trong các hoạt động của nhà nước và việc nhấn mạnh các quyến cơ bản của...

Browsing by Subject G.W.F.Hegel

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(17).pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Phan, Thành Nhâm (2015)

  • Với cách tiếp cận triết học tư biện vể nhà nước, Hegel đã xây dựng nên một khoa học triết học mới về nhà nước với đối tượng nghiên cứu đặc thù là ý niệm vể nhà nước, tạo ra ranh giới khu biệt với các khoa học khác như luật học hay sử học trong việc nghiên cứu về nhà nước. Với cách tiếp cận triết học tư biện vế nhà nước, Hegel không có ý định đặt ra nhiệm vụ phải thiết kế một mô hình nhà nước cho hiện thực, nhưng với những gì Hegel trình bày trong triết học pháp quyển, trong quan niệm về nhà nước hiện đại, đặc biệt là việc để cao vai trò của luật quốc gia và luật quốc tế trong chủ quyén đối nội và đối ngoại; tức là trong các hoạt động của nhà nước và việc nhấn mạnh các quyến cơ bản của...