Browsing by Subject Gabriel Garcia

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050003841.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: Đào, Huy Hiệp (2015)

  • Về mặt lý thuyết: Luận văn đưa ra hướng tiếp cận mới, phương pháp phân tâm học. Với bình diện đi sâu vào những ám ảnh trong mỗi nhân vật và tập thể Macondo, cũng như những trăn trở trên những trang viết của Gabriel Garcia Marquez. Trên cơ sở tổng quan có chọn lọc của những công trình nghiên cứu đi trước để có cái nhìn sâu sắc, mới mẻ về tác phẩm này. Về mặt thực tiễn: Luận văn góp phần định hình rõ nét hơn trong việc ứng dụng phân tâm học, để khám phá ra những ám ảnh, những con người trăn trở, trằn trọc, luẩn quẩn trong cái cô đơn của ngàn đời, sự bế tắc, những ham muốn, nhục dục … những giấc mơ vừa thực vừa ảo.

Browsing by Subject Gabriel Garcia

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050003841.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: Đào, Huy Hiệp (2015)

  • Về mặt lý thuyết: Luận văn đưa ra hướng tiếp cận mới, phương pháp phân tâm học. Với bình diện đi sâu vào những ám ảnh trong mỗi nhân vật và tập thể Macondo, cũng như những trăn trở trên những trang viết của Gabriel Garcia Marquez. Trên cơ sở tổng quan có chọn lọc của những công trình nghiên cứu đi trước để có cái nhìn sâu sắc, mới mẻ về tác phẩm này. Về mặt thực tiễn: Luận văn góp phần định hình rõ nét hơn trong việc ứng dụng phân tâm học, để khám phá ra những ám ảnh, những con người trăn trở, trằn trọc, luẩn quẩn trong cái cô đơn của ngàn đời, sự bế tắc, những ham muốn, nhục dục … những giấc mơ vừa thực vừa ảo.