Browsing by Subject H9C2

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 4095-109-7621-1-10-20171206.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Ngô, Thị Hải Yến; Bùi, Thị Vân Khánh; Vũ, Thảo Hiền; Tô, Thanh Thúy; Phạm, Thị Bích (2017)

  • Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của carbonyl-cyanide m-chlorophenylhydrazone (CCCP) tới chức năng ty thể của tế bào cơ tim chuột H9C2. Thành phần lipid màng ty thể (cardiolipin) và điện thế màng ty thể được phân tích thông qua sự thay đổi mật độ huỳnh quang của tetramethyl rhodamine ethyl ester (TMRE) và 10-nonyl acridine orange (NAO) sử dụng kính hiển vi đồng tiêu LSM800. Kết quả thu được cho thấy CCCP tác động mạnh và đồng thời đến mật độ và chức năng ty thể của tế bào H9C2.

Browsing by Subject H9C2

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 4095-109-7621-1-10-20171206.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Ngô, Thị Hải Yến; Bùi, Thị Vân Khánh; Vũ, Thảo Hiền; Tô, Thanh Thúy; Phạm, Thị Bích (2017)

  • Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của carbonyl-cyanide m-chlorophenylhydrazone (CCCP) tới chức năng ty thể của tế bào cơ tim chuột H9C2. Thành phần lipid màng ty thể (cardiolipin) và điện thế màng ty thể được phân tích thông qua sự thay đổi mật độ huỳnh quang của tetramethyl rhodamine ethyl ester (TMRE) và 10-nonyl acridine orange (NAO) sử dụng kính hiển vi đồng tiêu LSM800. Kết quả thu được cho thấy CCCP tác động mạnh và đồng thời đến mật độ và chức năng ty thể của tế bào H9C2.