Browsing by Subject Java tương tranh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050000886_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Thanh Bình;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà; Nguyễn, Ngọc Bình (2011)

  • Trong các hệ thống tương tranh và chia sẻ các tài nguyên dùng chung sự tranh chấp tài nguyên và thứ tự thực hiện có thể gây nhiều vấn đề, ví dụ như các kết quả không nhất quán trong mỗi lần thực thi. Luận án đã đề xuất các phương pháp để kiểm chứng sự đúng (...)

Browsing by Subject Java tương tranh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050000886_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Thanh Bình;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà; Nguyễn, Ngọc Bình (2011)

  • Trong các hệ thống tương tranh và chia sẻ các tài nguyên dùng chung sự tranh chấp tài nguyên và thứ tự thực hiện có thể gây nhiều vấn đề, ví dụ như các kết quả không nhất quán trong mỗi lần thực thi. Luận án đã đề xuất các phương pháp để kiểm chứng sự đúng (...)