Browsing by Subject L.Tônxtôi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00090_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Trường Lịch (1985)

  • 140 tr; Tác giả luận văn nghiên cứu tư tưởng nhân dân trong tác phẩm Chiến tranh và Hoà bình không ngoài mục đích nhằm làm sáng tỏ quá trình hình thành, vận động, tiến lên khẳng định Tư tưởng nhân dân và nghệ thuật biểu hiện tác phẩm, góp phần giải quyết những vấn (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Văn học Nga -- Trường ĐHTH HN. Bộ GDĐT, 1985

Browsing by Subject L.Tônxtôi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00090_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Trường Lịch (1985)

  • 140 tr; Tác giả luận văn nghiên cứu tư tưởng nhân dân trong tác phẩm Chiến tranh và Hoà bình không ngoài mục đích nhằm làm sáng tỏ quá trình hình thành, vận động, tiến lên khẳng định Tư tưởng nhân dân và nghệ thuật biểu hiện tác phẩm, góp phần giải quyết những vấn (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Văn học Nga -- Trường ĐHTH HN. Bộ GDĐT, 1985