Browsing by Subject La Mã

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 245(1989-2)(9).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Văn Kiệm (1989)

  • Trong thời Trung Cổ, Giáo hội Thiên chúa La Mã là một thế lực phong kiến bao trùm hầu hết các quốc gia phong kiến Tây Âu, đồng thời là chỗ dựa tinh thần, tư tưởng của chế độ phong kiến, là thủ phạm của sự trì trệ xã hội trong hàng ngàn năm... Khi cuộc đấu tranh chống Giáo hội Thiên Chúa được thực hiện đã xóa bỏ đặc quyền, đặc lợi về kinh tế, chính trị và ảnh hưởng của giáo hội và tăng lữ trong xã hội...

Browsing by Subject La Mã

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 245(1989-2)(9).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Văn Kiệm (1989)

  • Trong thời Trung Cổ, Giáo hội Thiên chúa La Mã là một thế lực phong kiến bao trùm hầu hết các quốc gia phong kiến Tây Âu, đồng thời là chỗ dựa tinh thần, tư tưởng của chế độ phong kiến, là thủ phạm của sự trì trệ xã hội trong hàng ngàn năm... Khi cuộc đấu tranh chống Giáo hội Thiên Chúa được thực hiện đã xóa bỏ đặc quyền, đặc lợi về kinh tế, chính trị và ảnh hưởng của giáo hội và tăng lữ trong xã hội...