Browsing by Subject Linh kiện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • ỨNG DỤNG SENSOR GIA TỐC MEMS.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Việt Hùng;  Advisor: Nguyễn, Phú Thùy (2005)

  • Trình bày một cách khái quát về hệ thống vi cơ điện tử MEMS, cụ thể là sensor gia tốc và các ứng dụng của chúng như: Sensor gia tốc ADXL202 để nghiên cứu chi tiết về lý thuyết và thực nghiệm; sử dụng sensor gia tốc ADXL202E để đo góc nghiêng và từ đó điều khiển tay máy robot dịch chuyển theo tay người. Đồng thời cũng trình bày kết quả phép đo rung động một màng loa bằng sensor gia tốc ADXL202. Kết quả đo rung này có thể ứng dụng để chế tạo một hệ thống đo lường và theo dõi rung động của các máy cơ khí.

Browsing by Subject Linh kiện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • ỨNG DỤNG SENSOR GIA TỐC MEMS.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Việt Hùng;  Advisor: Nguyễn, Phú Thùy (2005)

  • Trình bày một cách khái quát về hệ thống vi cơ điện tử MEMS, cụ thể là sensor gia tốc và các ứng dụng của chúng như: Sensor gia tốc ADXL202 để nghiên cứu chi tiết về lý thuyết và thực nghiệm; sử dụng sensor gia tốc ADXL202E để đo góc nghiêng và từ đó điều khiển tay máy robot dịch chuyển theo tay người. Đồng thời cũng trình bày kết quả phép đo rung động một màng loa bằng sensor gia tốc ADXL202. Kết quả đo rung này có thể ứng dụng để chế tạo một hệ thống đo lường và theo dõi rung động của các máy cơ khí.