Browsing by Subject Linh kiện nano

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • 00050001421.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Khánh (2012)

 • Tổng quan về chất lượng tử và PMMA polyme. Trình bày các phương pháp nghiên cứu và đánh giá: phương pháp quang phủ (spin coating); tạo mạng bằng phương pháp bốc bay nhiệt chân không; chụp ảnh bề mặt (SEM); phương pháp đo phổ hấp thụ UV-Vis; phương pháp đo phổ quang –huỳnh quang (PL); đo đặc trưng I-V của linh kiện; phép đo phổ hòng ngoại FTIR. Đưa ra kết quả nghiên cứu và thảo luận: chế tạo chấm lượng tử cdse; chế tạo màng tổ hợp nano CdSe/PMMA; phân bố chấm lượng tử CdSe nc-PMMA trong PMMA polymer; phép đo FT-IR; phép đo I-V; phổ hấp thụ của chấm lượng tử và vật liệu tổ hợp nano; kết quả đo huỳnh quang; phéo đo điện quang.

 • 00050001421_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Khánh;  Advisor: Nguyễn, Kiên Cường, người hướng dẫn (2012)

 • 53 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nano -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan về chất lượng tử và PMMA polyme. Trình bày các phương pháp nghiên cứu và đánh giá: phương pháp quang phủ (spin coating); tạo mạng bằng phương pháp bốc bay nhiệt chân không; chụp ảnh bề mặt (SEM); phương pháp đo phổ hấp thụ UV-Vis; phương pháp đo (...); Electronic Resources

 • V_L0_01579.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thế Kiên;  Advisor: Nguyễn, Thị Thục Hiền, 1949- (2008)

 • Tổng quan lý thuyết về sự giam giữ lượng tử, giếng lượng tử, dây lượng tử, cơ chế tái hợp, vật liệu bán dẫn ZnO. Trình bày phương pháp thực nghiệm: các phương pháp tổng hợp cấu trúc một chiều (bao gồm nuôi dây nano nhờ dung dịch và tổng hợp dây nano nhờ pha hơi); một số phương pháp nghiên cứu tính chất vật liệu: phương pháp nhiễu xạ tia X, kính hiển vi điện tử quét và phép đo phổ huỳnh quang. Nêu quy trình thực nghiệm và kết quả: chế tạo màng ZnO ban đầu, tiến trình chế tạo dây nano ZnO, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tạo mẫu, kích thước của cấu trúc một chiều ZnO, kết quả đo phổ nhiễu xạ tia X, phổ phân tích thành phần mẫu, kết quả đo huỳnh quang

 • V_L0_00996_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Thành;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2007)

 • Tổng quan về hiện tượng từ trở khổng lồ GMR và dị hướng trao đổi giữa hai lớp sắt từ/phản sắt từ. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: phương pháp chế tạo mẫu dùng phương pháp phún xạ và phương pháp phún xạ phản ứng.

 • V_L0_00995.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Ngọc Chung;  Advisor: Trần, Thị Tâm, 1952- (2006)

 • Mô tả nguyên lý, đặc điểm và một số ứng dụng của quang học trường gần; Trình bày nguyên lý của buồng cộng hưởng vi cầu theo hai quan điểm quang học cổ điển và quang học lượng tử, lý thuyết giải thích sự phân bố của các mode đường viền (WGM's) hay các mode cộng hưởng phụ thuộc hình thái học (MDR's); Nghiên cứu các kỹ thuật ghép nối tín hiệu WGM's và điều kiện kết hợp pha trong ghép nối WGM's; Giới thiệu phương pháp kỹ thuật chế tạo đầu dò sợi quang bằng phương pháp kéo nhiệt và phương pháp ăn mòn, trình bày kết quả của thí nghiệm và ứng dụng của đầu dò thu tín hiệu laser vi cầu thủy tinh floride "ZBLALiP' pha tạp Erbium

 • 00050001676_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tuyết Lan;  Advisor: Đinh, Văn Châu , người hướng dẫn (2012)

 • 48 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nanô -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Giải bài toán khuếch tán của exiton trong cấu trúc đa lớp và cấu trúc tổ hợp với điều kiện biên khác nhau. Mô phỏng quá trình suy giảm năng lượng quang trong pin và trong từng cấu trúc của pin. Mô phỏng sự phân bố của điện trường bên trong pin cũng như từn (...); Electronic Resources

 • V_L0_00706.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Chúc;  Advisor: Phạm, Thu Nga (2005)

 • Giới thiệu tổng quan lý thuyết về hệ bán dẫn thấp chiều. Trình bày thực nghiệm: phương pháp chế tạo nanô tinh thể CdSe và CdSe/ZnS qua 2 phương pháp : chế tạo lõi chấm lượng tử CdSe và tạo lớp vỏ ZnS để có các hạt CdSe/ZnS với cấu trúc lõi/vỏ. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: phổ tán xạ Micro-Raman, phổ hấp thụ quang học, phổ huỳnh quang, phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM) và khảo sát bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM). Kết quả: chế tạo các chấm lượng tử CdSe, CdSe/ZnS, ảnh TEM, ảnh SEM, ...

 • 00050002972.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tú (2013)

 • Làm sáng tỏ những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, chủ yếu là đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế. Chỉ ra và phân tích một số những vấn đề cơ bản, góp phần phát hiện những yếu tố, điều kiện tác động, chi phối thực trạng đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam trong những năm gần đây. Đề xuất một số quan điểm cơ bản và luận chứng một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay.

Browsing by Subject Linh kiện nano

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • 00050001421.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Khánh (2012)

 • Tổng quan về chất lượng tử và PMMA polyme. Trình bày các phương pháp nghiên cứu và đánh giá: phương pháp quang phủ (spin coating); tạo mạng bằng phương pháp bốc bay nhiệt chân không; chụp ảnh bề mặt (SEM); phương pháp đo phổ hấp thụ UV-Vis; phương pháp đo phổ quang –huỳnh quang (PL); đo đặc trưng I-V của linh kiện; phép đo phổ hòng ngoại FTIR. Đưa ra kết quả nghiên cứu và thảo luận: chế tạo chấm lượng tử cdse; chế tạo màng tổ hợp nano CdSe/PMMA; phân bố chấm lượng tử CdSe nc-PMMA trong PMMA polymer; phép đo FT-IR; phép đo I-V; phổ hấp thụ của chấm lượng tử và vật liệu tổ hợp nano; kết quả đo huỳnh quang; phéo đo điện quang.

 • 00050001421_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Khánh;  Advisor: Nguyễn, Kiên Cường, người hướng dẫn (2012)

 • 53 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nano -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan về chất lượng tử và PMMA polyme. Trình bày các phương pháp nghiên cứu và đánh giá: phương pháp quang phủ (spin coating); tạo mạng bằng phương pháp bốc bay nhiệt chân không; chụp ảnh bề mặt (SEM); phương pháp đo phổ hấp thụ UV-Vis; phương pháp đo (...); Electronic Resources

 • V_L0_01579.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thế Kiên;  Advisor: Nguyễn, Thị Thục Hiền, 1949- (2008)

 • Tổng quan lý thuyết về sự giam giữ lượng tử, giếng lượng tử, dây lượng tử, cơ chế tái hợp, vật liệu bán dẫn ZnO. Trình bày phương pháp thực nghiệm: các phương pháp tổng hợp cấu trúc một chiều (bao gồm nuôi dây nano nhờ dung dịch và tổng hợp dây nano nhờ pha hơi); một số phương pháp nghiên cứu tính chất vật liệu: phương pháp nhiễu xạ tia X, kính hiển vi điện tử quét và phép đo phổ huỳnh quang. Nêu quy trình thực nghiệm và kết quả: chế tạo màng ZnO ban đầu, tiến trình chế tạo dây nano ZnO, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tạo mẫu, kích thước của cấu trúc một chiều ZnO, kết quả đo phổ nhiễu xạ tia X, phổ phân tích thành phần mẫu, kết quả đo huỳnh quang

 • V_L0_00996_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Thành;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2007)

 • Tổng quan về hiện tượng từ trở khổng lồ GMR và dị hướng trao đổi giữa hai lớp sắt từ/phản sắt từ. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: phương pháp chế tạo mẫu dùng phương pháp phún xạ và phương pháp phún xạ phản ứng.

 • V_L0_00995.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Ngọc Chung;  Advisor: Trần, Thị Tâm, 1952- (2006)

 • Mô tả nguyên lý, đặc điểm và một số ứng dụng của quang học trường gần; Trình bày nguyên lý của buồng cộng hưởng vi cầu theo hai quan điểm quang học cổ điển và quang học lượng tử, lý thuyết giải thích sự phân bố của các mode đường viền (WGM's) hay các mode cộng hưởng phụ thuộc hình thái học (MDR's); Nghiên cứu các kỹ thuật ghép nối tín hiệu WGM's và điều kiện kết hợp pha trong ghép nối WGM's; Giới thiệu phương pháp kỹ thuật chế tạo đầu dò sợi quang bằng phương pháp kéo nhiệt và phương pháp ăn mòn, trình bày kết quả của thí nghiệm và ứng dụng của đầu dò thu tín hiệu laser vi cầu thủy tinh floride "ZBLALiP' pha tạp Erbium

 • 00050001676_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tuyết Lan;  Advisor: Đinh, Văn Châu , người hướng dẫn (2012)

 • 48 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nanô -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Giải bài toán khuếch tán của exiton trong cấu trúc đa lớp và cấu trúc tổ hợp với điều kiện biên khác nhau. Mô phỏng quá trình suy giảm năng lượng quang trong pin và trong từng cấu trúc của pin. Mô phỏng sự phân bố của điện trường bên trong pin cũng như từn (...); Electronic Resources

 • V_L0_00706.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Chúc;  Advisor: Phạm, Thu Nga (2005)

 • Giới thiệu tổng quan lý thuyết về hệ bán dẫn thấp chiều. Trình bày thực nghiệm: phương pháp chế tạo nanô tinh thể CdSe và CdSe/ZnS qua 2 phương pháp : chế tạo lõi chấm lượng tử CdSe và tạo lớp vỏ ZnS để có các hạt CdSe/ZnS với cấu trúc lõi/vỏ. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: phổ tán xạ Micro-Raman, phổ hấp thụ quang học, phổ huỳnh quang, phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM) và khảo sát bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM). Kết quả: chế tạo các chấm lượng tử CdSe, CdSe/ZnS, ảnh TEM, ảnh SEM, ...

 • 00050002972.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tú (2013)

 • Làm sáng tỏ những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, chủ yếu là đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế. Chỉ ra và phân tích một số những vấn đề cơ bản, góp phần phát hiện những yếu tố, điều kiện tác động, chi phối thực trạng đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam trong những năm gần đây. Đề xuất một số quan điểm cơ bản và luận chứng một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay.