Browsing by Subject Oauth

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050001541_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Lễ;  Advisor: Nguyễn, Hải Châu (2012)

 • Tổng quan về mạng xã hội ảo, mạng xã hội Facebook và ứng dụng Facebook. Nghiên cứu những vấn đề xác thực trong mạng xã hội và trình bày về xác thực mở Open Authentication. Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, triển khai hệ thống và kết quả đạt đ (...)

 • 00050001541.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần Văn Lễ, Văn Lễ (2012)

 • Tổng quan về mạng xã hội ảo, mạng xã hội Facebook và ứng dụng Facebook. Nghiên cứu những vấn đề xác thực trong mạng xã hội và trình bày về xác thực mở Open Authentication. Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, triển khai hệ thống và kết quả đạt được khi chạy thử hệ thống. Đưa ra các kết quả đạt được, hướng mở rộng và phát triển hệ thống.

Browsing by Subject Oauth

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050001541_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Lễ;  Advisor: Nguyễn, Hải Châu (2012)

 • Tổng quan về mạng xã hội ảo, mạng xã hội Facebook và ứng dụng Facebook. Nghiên cứu những vấn đề xác thực trong mạng xã hội và trình bày về xác thực mở Open Authentication. Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, triển khai hệ thống và kết quả đạt đ (...)

 • 00050001541.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần Văn Lễ, Văn Lễ (2012)

 • Tổng quan về mạng xã hội ảo, mạng xã hội Facebook và ứng dụng Facebook. Nghiên cứu những vấn đề xác thực trong mạng xã hội và trình bày về xác thực mở Open Authentication. Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, triển khai hệ thống và kết quả đạt được khi chạy thử hệ thống. Đưa ra các kết quả đạt được, hướng mở rộng và phát triển hệ thống.