Browsing by Subject Obama

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 34.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Phạm, Hoàng Tú Linh (2014)

  • Trong chính sách đôi ngoại của Mỹ, Đông Nam Á là khu vực được Mỹ coi là "có ý nghĩa sông còn đôí với các lợi ích an ninh quốc gia", là khu vực tiềm ẩn nhiều quyên lợi cũng như thách thức nhất đôì vơi Mỹ. Đông Nam Á nổi lên là địa bàn ữọng điểm trong chính sách đôì ngoại của Mỹ trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Ngay từ khi lên nắm quyền, Tổng thôhg Obama đã thúc đẩy nhanh chiêh lược "quay trở lại Đông Nam Á" hay còn gọi là chính sách xoay trục hướng về Đông Nam Á thông qua chính sách ngoại giao thông minh và linh hoạt. Bài viết này cho rằng, sự điều chỉnh chính sách bắt nguồn từ tầm quan trọng địa chiên lược của khu vực và những lợi ích ngày càng mở rộng của Mỹ tại đây. Việc Chính...

Browsing by Subject Obama

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 34.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Phạm, Hoàng Tú Linh (2014)

  • Trong chính sách đôi ngoại của Mỹ, Đông Nam Á là khu vực được Mỹ coi là "có ý nghĩa sông còn đôí với các lợi ích an ninh quốc gia", là khu vực tiềm ẩn nhiều quyên lợi cũng như thách thức nhất đôì vơi Mỹ. Đông Nam Á nổi lên là địa bàn ữọng điểm trong chính sách đôì ngoại của Mỹ trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Ngay từ khi lên nắm quyền, Tổng thôhg Obama đã thúc đẩy nhanh chiêh lược "quay trở lại Đông Nam Á" hay còn gọi là chính sách xoay trục hướng về Đông Nam Á thông qua chính sách ngoại giao thông minh và linh hoạt. Bài viết này cho rằng, sự điều chỉnh chính sách bắt nguồn từ tầm quan trọng địa chiên lược của khu vực và những lợi ích ngày càng mở rộng của Mỹ tại đây. Việc Chính...