Browsing by Subject Pơ mu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(2).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hồ, Hải Ninh; Đỗ, Quang Trung; Nguyễn, Thị Thơ; Vũ, Ngọc Anh (2014)

  • Trên đối tượng quần thể Pơ mu trồng thuần loài, 18 tuổi tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: theo các chỉ tiêu sinh trưởng chính (đường kính thân và chiều cao vút ngọn), quần thể Pơ mu ở các vị trí địa hình khác nhau (chân, sườn và đỉnh đồi) thuộc các tổng thể khác nhau, nên không có các cây trội chung với yêu cầu độ vượt chung cho cả quần thể điều tra. Cho cả hai chỉ tiêu đường kính thân và chiều cao vút ngọn ở cả 3 vị trí địa hình gây trồng, với tiêu chuẩn về độ vượt Xtb + 2,5S, đều có thể tuyển chọn được cây trội từ các cây trội dự tuyển của quần thể điều tra. Từ hệ số biến động theo các chỉ tiêu sinh trưởng đạt khá cao cho thấy quần thể Pơ mu nghiên cứu ...

Browsing by Subject Pơ mu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(2).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hồ, Hải Ninh; Đỗ, Quang Trung; Nguyễn, Thị Thơ; Vũ, Ngọc Anh (2014)

  • Trên đối tượng quần thể Pơ mu trồng thuần loài, 18 tuổi tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: theo các chỉ tiêu sinh trưởng chính (đường kính thân và chiều cao vút ngọn), quần thể Pơ mu ở các vị trí địa hình khác nhau (chân, sườn và đỉnh đồi) thuộc các tổng thể khác nhau, nên không có các cây trội chung với yêu cầu độ vượt chung cho cả quần thể điều tra. Cho cả hai chỉ tiêu đường kính thân và chiều cao vút ngọn ở cả 3 vị trí địa hình gây trồng, với tiêu chuẩn về độ vượt Xtb + 2,5S, đều có thể tuyển chọn được cây trội từ các cây trội dự tuyển của quần thể điều tra. Từ hệ số biến động theo các chỉ tiêu sinh trưởng đạt khá cao cho thấy quần thể Pơ mu nghiên cứu ...