Browsing by Subject PPP

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050005674.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thu Hằng;  Advisor: Hoàng, Ngọc Giao (2015)

 • Luận văn mang lại cách nhìn chi tiết hơn về mô hình hợp tác công tư (PPP); chỉ ra được những ưu nhược điểm của mô hình này qua các nghiên cứu về PPP từ đó tổng hợp các nhân tố dẫn đến thành công của PPP. Luận văn phân tích rõ về rủi ro, một trong những nhược điểm mấu chốt của mô hình hợp tác công tư (PPP), đưa ra cách thức nhận diện rủi ro của PPP từ đó đề xuất cơ chế phân bổ rủi ro phù hợp. Luận văn còn đi sâu vào làm rõ thực tiễn áp dụng PPP của các nước trên thế giới từ đó tổng kết lại các kinh nghiệm của họ để có sự chọn lọc và đúc rút ra bài học áp dụng cho Việt Nam phù hợp với bối cảnh phát triển. Từ các kết quả nêu trên, luận văn đề xuất ra một số các giải pháp và kiến nghị để ...

 • Preparedness Assessment for the Integration of Sustainability Criteria in the Public Procurement of Infrastructure in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Tung Lam; Hoang, Hong Hanh; Nguyen, Minh Khoa; Moenhout, Tom (2012)

 • This Scientific paper presents the result of a joint research between the Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment, the Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam, and the International Institute for Sustainable Development, Canada. It analyzed the legal and institutional framework of traditional public procurement and public-private partnerships for the procurement of infrastructure, as well as the hurdles and opportunities for integrating sustainability criteria in both methods of public procurement in the future.

Browsing by Subject PPP

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050005674.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thu Hằng;  Advisor: Hoàng, Ngọc Giao (2015)

 • Luận văn mang lại cách nhìn chi tiết hơn về mô hình hợp tác công tư (PPP); chỉ ra được những ưu nhược điểm của mô hình này qua các nghiên cứu về PPP từ đó tổng hợp các nhân tố dẫn đến thành công của PPP. Luận văn phân tích rõ về rủi ro, một trong những nhược điểm mấu chốt của mô hình hợp tác công tư (PPP), đưa ra cách thức nhận diện rủi ro của PPP từ đó đề xuất cơ chế phân bổ rủi ro phù hợp. Luận văn còn đi sâu vào làm rõ thực tiễn áp dụng PPP của các nước trên thế giới từ đó tổng kết lại các kinh nghiệm của họ để có sự chọn lọc và đúc rút ra bài học áp dụng cho Việt Nam phù hợp với bối cảnh phát triển. Từ các kết quả nêu trên, luận văn đề xuất ra một số các giải pháp và kiến nghị để ...

 • Preparedness Assessment for the Integration of Sustainability Criteria in the Public Procurement of Infrastructure in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Tung Lam; Hoang, Hong Hanh; Nguyen, Minh Khoa; Moenhout, Tom (2012)

 • This Scientific paper presents the result of a joint research between the Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment, the Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam, and the International Institute for Sustainable Development, Canada. It analyzed the legal and institutional framework of traditional public procurement and public-private partnerships for the procurement of infrastructure, as well as the hurdles and opportunities for integrating sustainability criteria in both methods of public procurement in the future.