Browsing by Subject Phong cách học ngữ liệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 20201102100530.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung; Đỗ, Trần Anh Đức; Đinh, Điền (2018)

  • Ngôn ngữ học ngữ liệu, phong cách học và phong cách học ngữ liệu. Đo phong cách. Các đặc trưng ngôn ngữ trong đo phong cách. Mô tả dữ liệu và phương pháp nghiên cứu. Đưa ra các kết quả nghiên cứu

Browsing by Subject Phong cách học ngữ liệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 20201102100530.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung; Đỗ, Trần Anh Đức; Đinh, Điền (2018)

  • Ngôn ngữ học ngữ liệu, phong cách học và phong cách học ngữ liệu. Đo phong cách. Các đặc trưng ngôn ngữ trong đo phong cách. Mô tả dữ liệu và phương pháp nghiên cứu. Đưa ra các kết quả nghiên cứu