Browsing by Subject Phong cách ngôn ngữ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L2_00208_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Tất Thắng;  Advisor: Nguyễn, Lai, người hướng dẫn (1996)

 • 175 tr; Xác lập các tiêu chí cụ thể để tập hợp danh sách các đơn vị của nhóm từ tiếng Việt. Từ đó đi sâu nghiên cứu hoạt động của nhóm từ trong phong cách ngôn ngữ tiếng Việt hiện đại và hoạt động của loại từ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật; Electronic Resources; Luận án PTS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • 05050003915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2020)

 • Đề tài đã khái quát các nghiên cứu các nghiên cứu đi trước có liên quan đến đề tài: Các nghiên cứu về năng lực ngôn ngữ và vấn đề phát triển năng lực ngôn ngữ, dạy học phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học nói chung và trong dạy học tiếng Việt nói riêng. Tìm hiểu thực trạng dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT thông qua tiến hành điều tra và đánh giá thực trạng. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất những biện pháp nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT nhằm kích thích được hứng thú học tập, phát huy được vai trò chủ động, tích cực của học sinh.

 • V_L2_01672.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thu Hằng (2009)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận chung về thể loại ký báo chí, phong cách ngôn ngữ và phong cách ngôn ngữ báo chí. Tìm hiểu cuộc đời - sự nghiệp báo chí , ký báo chí - thể loại tiêu biểu nhất của nhà báo Phan Quang. Nghiên cứu nội dung phản ánh và nghệ thuật viết ký báo chí được thể hiện trong những tác phẩm ký báo chí của nhà báo Phan Quang. Phân tích những đặc trưng riêng về phong cách viết ký của nhà báo Phan Quang: giàu chất trí tuệ, đậm chất văn chương; từ đó đánh giá hiệu quả thông tin từ phong cách viết ký của ông, góp phần thúc đẩy hơn nữa quá trình gia tăng sáng tạo trong hoạt động viết thể loại ký báo chí để thông tin hiệu quả hơn

Browsing by Subject Phong cách ngôn ngữ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L2_00208_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Tất Thắng;  Advisor: Nguyễn, Lai, người hướng dẫn (1996)

 • 175 tr; Xác lập các tiêu chí cụ thể để tập hợp danh sách các đơn vị của nhóm từ tiếng Việt. Từ đó đi sâu nghiên cứu hoạt động của nhóm từ trong phong cách ngôn ngữ tiếng Việt hiện đại và hoạt động của loại từ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật; Electronic Resources; Luận án PTS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • 05050003915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2020)

 • Đề tài đã khái quát các nghiên cứu các nghiên cứu đi trước có liên quan đến đề tài: Các nghiên cứu về năng lực ngôn ngữ và vấn đề phát triển năng lực ngôn ngữ, dạy học phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học nói chung và trong dạy học tiếng Việt nói riêng. Tìm hiểu thực trạng dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT thông qua tiến hành điều tra và đánh giá thực trạng. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất những biện pháp nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT nhằm kích thích được hứng thú học tập, phát huy được vai trò chủ động, tích cực của học sinh.

 • V_L2_01672.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thu Hằng (2009)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận chung về thể loại ký báo chí, phong cách ngôn ngữ và phong cách ngôn ngữ báo chí. Tìm hiểu cuộc đời - sự nghiệp báo chí , ký báo chí - thể loại tiêu biểu nhất của nhà báo Phan Quang. Nghiên cứu nội dung phản ánh và nghệ thuật viết ký báo chí được thể hiện trong những tác phẩm ký báo chí của nhà báo Phan Quang. Phân tích những đặc trưng riêng về phong cách viết ký của nhà báo Phan Quang: giàu chất trí tuệ, đậm chất văn chương; từ đó đánh giá hiệu quả thông tin từ phong cách viết ký của ông, góp phần thúc đẩy hơn nữa quá trình gia tăng sáng tạo trong hoạt động viết thể loại ký báo chí để thông tin hiệu quả hơn