Browsing by Subject Phong cách nghệ thuật

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • V_L2_00576.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Lan Hương (2005)

 • Nghiên cứu phong cách thơ của tác giả Nguyễn Hoàng Chương qua hai tập "Thơ say" và "Mây" trên phương diện nôi dung và nghệ thuật, để tìm ra sự thống nhất giữa nội dung và nghệ thuật, đưa ra cái nhìn đúng đắn về nhà thơ, góp phần xoá bỏ những định kiến, dư luận sai lệch của xã hội về thơ Nguyễn Hoàng Chương

 • V_L2_01354_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hoài Nam;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2008)

 • Trình bày khái niệm, các vấn đề liên quan đến phong cách nghệ thuật nhà văn, truyện ngắn. Khái quát các giai đoạn sáng tác truyện ngắn Nguyễn Khải trước và sau Đổi mới. Hệ thống các kiểu nhân vật tiêu biểu trong truyện ngắn Nguyễn Khải như: kiểu nhân vật x (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý Luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • V_L2_01979.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Hải (2010)

 • Trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam hiện đại, Thạch Lam chỉ hiện diện chừng non mười năm, nhưng ông vẫn được xem là tác giả văn xuôi có tầm vóc...

Browsing by Subject Phong cách nghệ thuật

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • V_L2_00576.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Lan Hương (2005)

 • Nghiên cứu phong cách thơ của tác giả Nguyễn Hoàng Chương qua hai tập "Thơ say" và "Mây" trên phương diện nôi dung và nghệ thuật, để tìm ra sự thống nhất giữa nội dung và nghệ thuật, đưa ra cái nhìn đúng đắn về nhà thơ, góp phần xoá bỏ những định kiến, dư luận sai lệch của xã hội về thơ Nguyễn Hoàng Chương

 • V_L2_01354_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hoài Nam;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2008)

 • Trình bày khái niệm, các vấn đề liên quan đến phong cách nghệ thuật nhà văn, truyện ngắn. Khái quát các giai đoạn sáng tác truyện ngắn Nguyễn Khải trước và sau Đổi mới. Hệ thống các kiểu nhân vật tiêu biểu trong truyện ngắn Nguyễn Khải như: kiểu nhân vật x (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý Luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • V_L2_01979.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Hải (2010)

 • Trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam hiện đại, Thạch Lam chỉ hiện diện chừng non mười năm, nhưng ông vẫn được xem là tác giả văn xuôi có tầm vóc...