Browsing by Subject Phong cách thơ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L2_00026.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Bích Thu;  Advisor: Nguyễn, Bá Thành (1997)

 • Tác giả luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh loại hình và những nguyên tắc của phong cách học để nghiên cứu phát hiện những cái mới trong phong cách thơ của nhà thơ Chế Lan Viên

 • 02050000219_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Lệ Thủy;  Advisor: Lưu, Khánh Thơ (2010)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương I: Trình bày những vấn đề chung về phong cách nghệ thuật. Anh Thơ từ Thơ mới đến thơ Cách mạng. Chương II: Tìm hiểu Phong cách thơ Anh Thơ nhìn từ phương diện nội dung. Chương III: Phong cách thơ Anh Thơ nhìn từ phương diện nghệ thuật thể hiện; Electronic Resources

 • V_L2_01337_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Lệ Thu;  Advisor: Lê, Văn Lân (2008)

 • Khái quát về những chặng đường thơ Nguyễn Đức Mậu - từ người chiến sĩ đến nhà thơ mặc áo lính, những vần thơ ra trận và những vần thơ đi ngược thời gian. Đi sâu tìm hiểu những cảm hứng chính trong thơ Nguyễn Đức Mậu, đó là cảm hứng về đất nước và con người trong chiến tranh, cảm hứng về cuộc sống trong hòa bình. Nghiên cứu về nghệ thuật biểu hiện trong thơ Nguyễn Đức Mậu qua thể thơ, nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ thơ, phương thức chuyển nghĩa và sáng tạo hình ảnh và giọng điệu thơ. Đề tài đã góp phần làm rõ sự vận động của thơ Nguyễn Đức Mậu trong tiến trình thơ, khẳng định những đóng góp của tiếng thơ Nguyễn Đức Mậu đối với nền thơ Việt Nam hiện đại; Electronic Resources; Luận văn ThS....

 • 02050000104.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hợi;  Advisor: Lý, Hoài Thu (2020-03-26)

 • Chương 1: Bản sắc cái tôi trữ tình trong thơ Tế Hanh. Chương 2: Những nguồn cảm hứng lớn trong thơ Tế Hanh. Chương 3: Nghệ thuật biểu hiện.

 • V_L2_01808.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung (2009)

 • Khái quát thơ ca chống Mỹ và những đóng góp của nhà thơ Vương Trọng. Giới thiệu cảm hứng về con người trong chiến tranh và thời kỳ hậu chiến trong thơ Vương Trọng. Nghiên cứu phong cách thơ Vương Trọng trên phương diện “nhà thơ thế sự” về chuyển biến trong thơ Vương Trọng thời kỳ đổi mới; kiếp người nhỏ bé vô danh và những triết lý về số phận con người; hình ảnh người thân và bạn bè. Phân tích về ngôn ngữ thơ – nét đặc sắc nổi bật trong nghệ thuật thơ Vương Trọng bao gồm: ngôn ngữ thơ giàu tính gợi cảm; ngôn ngữ thơ giàu tính biểu tượng; ngôn ngữ thơ giàu tính triết lý và ngôn ngữ định danh

Browsing by Subject Phong cách thơ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L2_00026.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Bích Thu;  Advisor: Nguyễn, Bá Thành (1997)

 • Tác giả luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh loại hình và những nguyên tắc của phong cách học để nghiên cứu phát hiện những cái mới trong phong cách thơ của nhà thơ Chế Lan Viên

 • 02050000219_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Lệ Thủy;  Advisor: Lưu, Khánh Thơ (2010)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương I: Trình bày những vấn đề chung về phong cách nghệ thuật. Anh Thơ từ Thơ mới đến thơ Cách mạng. Chương II: Tìm hiểu Phong cách thơ Anh Thơ nhìn từ phương diện nội dung. Chương III: Phong cách thơ Anh Thơ nhìn từ phương diện nghệ thuật thể hiện; Electronic Resources

 • V_L2_01337_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Lệ Thu;  Advisor: Lê, Văn Lân (2008)

 • Khái quát về những chặng đường thơ Nguyễn Đức Mậu - từ người chiến sĩ đến nhà thơ mặc áo lính, những vần thơ ra trận và những vần thơ đi ngược thời gian. Đi sâu tìm hiểu những cảm hứng chính trong thơ Nguyễn Đức Mậu, đó là cảm hứng về đất nước và con người trong chiến tranh, cảm hứng về cuộc sống trong hòa bình. Nghiên cứu về nghệ thuật biểu hiện trong thơ Nguyễn Đức Mậu qua thể thơ, nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ thơ, phương thức chuyển nghĩa và sáng tạo hình ảnh và giọng điệu thơ. Đề tài đã góp phần làm rõ sự vận động của thơ Nguyễn Đức Mậu trong tiến trình thơ, khẳng định những đóng góp của tiếng thơ Nguyễn Đức Mậu đối với nền thơ Việt Nam hiện đại; Electronic Resources; Luận văn ThS....

 • 02050000104.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hợi;  Advisor: Lý, Hoài Thu (2020-03-26)

 • Chương 1: Bản sắc cái tôi trữ tình trong thơ Tế Hanh. Chương 2: Những nguồn cảm hứng lớn trong thơ Tế Hanh. Chương 3: Nghệ thuật biểu hiện.

 • V_L2_01808.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung (2009)

 • Khái quát thơ ca chống Mỹ và những đóng góp của nhà thơ Vương Trọng. Giới thiệu cảm hứng về con người trong chiến tranh và thời kỳ hậu chiến trong thơ Vương Trọng. Nghiên cứu phong cách thơ Vương Trọng trên phương diện “nhà thơ thế sự” về chuyển biến trong thơ Vương Trọng thời kỳ đổi mới; kiếp người nhỏ bé vô danh và những triết lý về số phận con người; hình ảnh người thân và bạn bè. Phân tích về ngôn ngữ thơ – nét đặc sắc nổi bật trong nghệ thuật thơ Vương Trọng bao gồm: ngôn ngữ thơ giàu tính gợi cảm; ngôn ngữ thơ giàu tính biểu tượng; ngôn ngữ thơ giàu tính triết lý và ngôn ngữ định danh