Browsing by Subject Pphối tử đithiocacbamat

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003677.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lầu, Mai Trang;  Advisor: Nguyễn, Minh Hải (2017)

  • Đã tổng hợp được 3 phối tử (L) là N-(Anthracen-9-ylmetyl)-N-butylamine (AnBut), N-(Anthracen-9-ylmetyl)-N-hexylamine (AnHex) và N-(Anthracen-9-ylmetyl)-N-octylamin (AnOct) và 4 phức chất đithiocacbamat có thành phần là M-CS2L2 ( M = Ni, Zn). Đã nghiên cứu cấu tạo của phối tử và phức chất bằng các phương pháp vật lý như phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng. Kết quả thu được có tính thống nhất cao, bổ trợ cho nhau góp phần dự đoán một cách chính xác về thành phần cấu tạo của sản phẩm. Cấu trúc phức chất Ni(II) và Zn(II) đã được xác định bằng phương pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh thể và cho thấy rõ cấu trúc không gian của sản phẩm là phức chất đơn nhân, trong đó cá...

Browsing by Subject Pphối tử đithiocacbamat

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003677.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lầu, Mai Trang;  Advisor: Nguyễn, Minh Hải (2017)

  • Đã tổng hợp được 3 phối tử (L) là N-(Anthracen-9-ylmetyl)-N-butylamine (AnBut), N-(Anthracen-9-ylmetyl)-N-hexylamine (AnHex) và N-(Anthracen-9-ylmetyl)-N-octylamin (AnOct) và 4 phức chất đithiocacbamat có thành phần là M-CS2L2 ( M = Ni, Zn). Đã nghiên cứu cấu tạo của phối tử và phức chất bằng các phương pháp vật lý như phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng. Kết quả thu được có tính thống nhất cao, bổ trợ cho nhau góp phần dự đoán một cách chính xác về thành phần cấu tạo của sản phẩm. Cấu trúc phức chất Ni(II) và Zn(II) đã được xác định bằng phương pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh thể và cho thấy rõ cấu trúc không gian của sản phẩm là phức chất đơn nhân, trong đó cá...