Browsing by Subject President Obama

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • NGÔ THỊ BÍCH LAN.pdf.jpg
  • Working Paper


  • Authors: Ngô, Thị Bích Lan (2018-11-17)

  • Học thuyết Obama được hình thành từ quá trình tranh cử của Barack Obama với tư tưởng chủ đạo là sử dụng quyền lực mềm trong lãnh đạo. Sau khi trở thành chủ nhân của Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã sử dụng học thuyết này như một đường hướng ngoại giao của Hoa Kỳ trong suốt hai nhiệm kỳ. Trong phạm vi bài viết, dựa trên lý thuyết quyền lực mềm của Joseph S. Nye, tác giả phân tích những biểu hiện của quyền lực mềm trong Học thuyết Obama được thể hiện qua 3 khía cạnh chủ yếu là: xu hướng ôn hòa và hợp tác trong giải quyết chiến tranh và xung đột; hợp tác phát triển và chia sẻ các giá trị dựa trên quan điểm bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau; thái độ thiện chí và tinh thần cầu thị ...

Browsing by Subject President Obama

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • NGÔ THỊ BÍCH LAN.pdf.jpg
  • Working Paper


  • Authors: Ngô, Thị Bích Lan (2018-11-17)

  • Học thuyết Obama được hình thành từ quá trình tranh cử của Barack Obama với tư tưởng chủ đạo là sử dụng quyền lực mềm trong lãnh đạo. Sau khi trở thành chủ nhân của Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã sử dụng học thuyết này như một đường hướng ngoại giao của Hoa Kỳ trong suốt hai nhiệm kỳ. Trong phạm vi bài viết, dựa trên lý thuyết quyền lực mềm của Joseph S. Nye, tác giả phân tích những biểu hiện của quyền lực mềm trong Học thuyết Obama được thể hiện qua 3 khía cạnh chủ yếu là: xu hướng ôn hòa và hợp tác trong giải quyết chiến tranh và xung đột; hợp tác phát triển và chia sẻ các giá trị dựa trên quan điểm bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau; thái độ thiện chí và tinh thần cầu thị ...