Browsing by Subject Quản lý cơ sở dữ liệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_00322_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quỳnh Nga;  Advisor: Phạm, Văn Ất (2004)

 • Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu phân tán-giới thiệu xử lý dữ liệu (CSDL) phân tán và thảo luận về hệ thống CSDL phân tán. Giới thiệu cấu trúc Client / server và các hệ quản trị CSDL đang được sử dụng rộng rãi, giới thiệu các ngôn ngữ lập trình hiện đang được sử (...)

 • z.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quỳnh Nga (2004)

 • Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu phân tán-giới thiệu xử lý dữ liệu (CSDL) phân tán và thảo luận về hệ thống CSDL phân tán. Giới thiệu cấu trúc Client / server và các hệ quản trị CSDL đang được sử dụng rộng rãi, giới thiệu các ngôn ngữ lập trình hiện đang được sử dụng để xây dựng phần mềm quản lý CSDL phân tán như HTML, VB script, Java, ASP. Phần thực nghiệm đã xây dựng được CSDL hệ quản lý đào tạo từ xa và cách xây dựng trang WEB cụ thể

Browsing by Subject Quản lý cơ sở dữ liệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_00322_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quỳnh Nga;  Advisor: Phạm, Văn Ất (2004)

 • Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu phân tán-giới thiệu xử lý dữ liệu (CSDL) phân tán và thảo luận về hệ thống CSDL phân tán. Giới thiệu cấu trúc Client / server và các hệ quản trị CSDL đang được sử dụng rộng rãi, giới thiệu các ngôn ngữ lập trình hiện đang được sử (...)

 • z.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quỳnh Nga (2004)

 • Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu phân tán-giới thiệu xử lý dữ liệu (CSDL) phân tán và thảo luận về hệ thống CSDL phân tán. Giới thiệu cấu trúc Client / server và các hệ quản trị CSDL đang được sử dụng rộng rãi, giới thiệu các ngôn ngữ lập trình hiện đang được sử dụng để xây dựng phần mềm quản lý CSDL phân tán như HTML, VB script, Java, ASP. Phần thực nghiệm đã xây dựng được CSDL hệ quản lý đào tạo từ xa và cách xây dựng trang WEB cụ thể