Browsing by Subject Quản lý chung cư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050006512.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2015)

  • Luận văn là công trình mới đi sâu vào phân tích một cách toàn diện, đầy đủ và có hệ thống vấn đề pháp luật về quản lý chung cư ở Việt Nam. Luận văn tổng hợp, bổ sung và phát triển hệ thống các luận điểm khoa học, lý luận về quản lý đối với nhà chung cư. Luận văn cũng đi sâu vào thực thực trạng trong việc quản lý, sử dụng chung cư, các rủi ro trong việc quản lý thuê/ thuê mua nhà chung cư. Luận văn đưa ra quan niệm tổng quan về quản lý chung cư ở một số nước tiên tiến trên thế giới; đưa ra mô hình có giá trị tham khảo của nước ngoài về xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về quản lý chung cư thông qua đó đưa ra những gợi mở cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật về quản...

Browsing by Subject Quản lý chung cư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050006512.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2015)

  • Luận văn là công trình mới đi sâu vào phân tích một cách toàn diện, đầy đủ và có hệ thống vấn đề pháp luật về quản lý chung cư ở Việt Nam. Luận văn tổng hợp, bổ sung và phát triển hệ thống các luận điểm khoa học, lý luận về quản lý đối với nhà chung cư. Luận văn cũng đi sâu vào thực thực trạng trong việc quản lý, sử dụng chung cư, các rủi ro trong việc quản lý thuê/ thuê mua nhà chung cư. Luận văn đưa ra quan niệm tổng quan về quản lý chung cư ở một số nước tiên tiến trên thế giới; đưa ra mô hình có giá trị tham khảo của nước ngoài về xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về quản lý chung cư thông qua đó đưa ra những gợi mở cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật về quản...