Browsing by Subject Quản trị đại học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 4044-133-7560-1-10-20170531.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Ngọc Thạch (2017)

 • Giáo dục đại học Việt Nam (GDĐH) đang từng bước đổi mới theo xu hướng hội nhập quốc tế. Trong quá trình đối mới, nhiều vấn đề của GDĐH đã được nhận diện, trong số đó, hai vấn đề của quản trị đại học là: tự chủ đại học và đầu tư tài chính cho đại học đang là những nội dung được thảo luận nhiều tại các cuộc hội thảo về đổi mới GDĐH trong thời gian gần đây. Bài viết này phân tích hai vấn đề của quản trị đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

 • DVT KNQTĐH_No 20_KTDB_7_2020(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Hoàng, Thị Cẩm Thương (2020-07)

 • Hoa Kỳ, Australia hay Nhật Bản là những nước có nền giáo dục tiên tiến. Với phương thức quản lý, điều hành mang tính tự chủ và phương thức quản trị đại học hiệu quả, nhiều trường đại học của các quốc gia này đã thành công và nằm trong top đầu thế giới. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm quản trị đại học ở ba quốc gia trên, đồng thời phân tích những thách thức đặt ra cho vấn đề quản trị tại các trường đại học ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số bài học kinh nghiệm có thể vận dụng vào thực tiễn nước nhà.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Minh Sơn; Bùi, Thị Thúy Hằng; Nguyễn, Thị Hương Giang (2019)

 • Những thay đổi như vũ bão được tạo ra từ cuộc CMCN lần thứ 4 chắc hẳn sẽ có những tác động không nhỏ đối với nền giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Các tác động sẽ được xem xét trên 3 khía cạnh: nội dung, yếu tố sư phạm và quản lý giáo dục. Tìm hiểu rõ được bản chất và đặc trưng của giáo dục trong kỷ nguyên 4.0 sẽ là cơ sở để chúng tôi phác thảo được mô hình trường đại học Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0. Việc phân tích đặc trưng của 4 thành tố: đào tạo, học tập, dịch vụ, quản trị đại học sẽ làm rõ hơn mô hình giáo dục đại học của thời kỳ này.

 • Higher Education Governance - International Experience and Lessons for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Hải; Nguyễn, Thị Hương Giang; Vũ, Thị Mai Anh; Hoàng, Ngọc Quang (2019)

 • Quản trị giáo dục đại học (GDĐH) đề cập đến sự hợp pháp về quyền quyết định trong các trường đại học giữa các cấu trúc quản trị (governance structures) khác nhau (khoa, hội đồng khoa học và hội đồng trường) và cấu trúc tổ chức (administrative structures) (Các bộ môn, chương trình đào tạo, Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng). Mục đích của quản trị giáo dục đại học là làm rõ các lợi ích chung và nhận ra các mục tiêu của chúng trong khi xác định các giới hạn của thẩm quyền trong lý luận và thực tiễn - ai sẽ quyết định và trọng tâm của quyết định là gì. Sử dụng phương pháp nghiên cứu giáo dục so sánh, bài viết này phân tích vấn đề quản trị đại học của Hoa Kỳ và Israel, từ đó, đề xu...

 • QTDH_Ch A-TBD_2_2020.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục đại học Việt Nam đang đứng trước những thay đổi nhằm cải thiện chất lượng giáo dục và quản trị đại học. Qua lý luận chung về quản trị đại học cùng những phân tích đặc điểm của quản trị đại học tiên tiến, bài viết chỉ rõ những thách thức đối với các trường đại học ở Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi.

 • Toi_uu_hoa_Nguyen_Anh_Tuan_Phung_The_Vinh_Vu_Thi_Thanh_Binh_QUaN_TRi_daI_HoC_TRONG_BoI_CaNH_doI_MoI_TRI_THuC_CuA_CUoC_CaCH_MaNG_4.0_o_VIeT_NAM.Text.Marked.pdf.jpg
 • Conference paper


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn; Phùng, Thế Vinh; Vũ, Thị Thanh Bình (2019)

 • Đại học là nơi lưu giữ, truyền bá và phát triển tri thức. Để thực hiện được sứ mạng này, các trường đại học cần mô hình và cách thức quản trị đại học thích hợp. Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ngày càng phá triển, với đặc trưng nổi bật là sự phát triển Internet vạn vật, dữ liệu lớn. đi kèm sự mờ đi ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học, rất nhiều cơ hội và thách thức cho các trường đại học trong việc đáp ứng sứ mạng của mình. Với Việt Nam, các trường đại học đang trong quá trình chuyển đổi từ mô hình quản trị đại học chịu sự quản lý chặt của nhà nước sang mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nhà nước hạn chế dần hỗ trợ. Do đó, mô hình quản trị đại học theo tinh thần doanh ...

 • Faculty participation in University Governance in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quý Thanh; Lê, Ngọc Hùng; Nguyễn, Thị Bích Thủy; Vũ, Thị Mai Anh (2019)

 • Ở Việt Nam, trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường, quản trị chia sẻ trở thành xu hướng đổi mới quản trị trong các trường đại học công lập và trường đại học tư thục theo đó quản trị nhà nước tập trung vào cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan hành chính nhà nước, các trường được tự chủ áp dụng quản trị chia sẻ với sự tham gia của các bên gồm giới khoa học, giảng viên, sinh viên, các cá nhân và tổ chức trong trường và ngoài trường. Bài viết sử dụng dữ liệu thuộc đề tài “Báo cáo Thường niên Giáo dục 2018: Quản trị đại học ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi” (Đề tài cấp Đại học Quốc gia, mã số QG.18.27), của cùng nhóm tác giả, hướng đến làm rõ sự tham gia của giảng viên các ...

 • TinhThanDoanhNghiepTrongQuanTriVaDieuHanhTruongDH_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2019)

 • Bên cạnh sứ mạng sáng tạo và truyền bá tri thức để phục vụ cộng đồng, bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đặt ra nhiệm vụ mới cho giáo dục đại học và các trường đại học, đó là chuyển giao, thương mại hóa các kết quả sáng tạo; hình thành doanh nghiệp cùng với các hoạt động kinh doanh. Điều này sẽ giúp các trường đại học gắn kết các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngày càng gần gũi với nhu cầu thực tiễn đang đặt ra, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng doanh thu từ nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng trong sản xuất và cung cấp dịch vụ. Bài viết phân tích kinh nghiệm của Đại học Auckland, New Zealand, từ đó, đưa ra một số gợi ý chính ...

 • To chuc quan ly trong truong DH_1_2020_Cong Thuong.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà chủ đạo là kết nối và công nghệ số tạo môi trường học tập mở đang đặt ra yêu cầu các trường đại học theo mô hình truyền thống - quản lý và điều hành mang tính hành chính như các trường đại học công lập hiện nay phải thay đổi. Trường không chỉ đóng khung trong các bức tường của giảng đường, lớp học hay phòng thí nghiệm mà phải mở rộng kết nối với doanh nghiệp, với xã hội để trở thành một hệ sinh thái giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của các bên có lợi ích liên quan. Bài viết làm rõ sự thay đổi của quản trị đại học trong bối cảnh mới, từ đó đưa ra những đề xuất cho các trường đại học ở Việt Nam về đổi mới mô hình tổ chức bộ...

 • 00050000975_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lệ Quyên;  Advisor: Nguyễn, Quý Thanh, người hướng dẫn (2011)

 • 110 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt; Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Tổng quan nghiên cứu về quản trị đại học. Đánh giá mức độ đóng góp và vai trò của phụ nữ trong hoạt động quản trị đại học (QTĐH). Phát hiện sự khác biệt trong quá trình tham gia các hoạt động QTĐH và sự hài lòng trong môi trường làm việc giữa cán bộ nhân v (...)

 • 00050002427_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Thứ;  Advisor: Hoàng, Thị Xuân Hoa, người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chương ngành đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tổng quan về quản trị đại học; sinh viên trong quản trị đại học; trình bày một số khái niệm và thuật ngữ cơ bản sử về vấn đề sinh viên và vai trò sinh viên trong quản trị đại học; khái niệm cán bộ lãnh đạo quản lý; quản, quản trị đại học (QTĐH), hoạt động (...); Electronic Resources

 • Building a Lean Higher Education Model in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Minh (2018)

 • Trong những năm gần đây, hệ thống giáo dục đại học của nước ta đã phát triển mạnh mẽ về quy mô, mạng lưới, mở rộng các ngành, nghề đào tạo mới. Tuy nhiên, mô hình quản trị đại học nào phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn vẫn đang là câu hỏi lớn cần được nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, dựa trên tư duy của Quản trị tinh gọn Made in Vietnam, tác giả đã nghiên cứu đề xuất mô hình Quản trị đại học tinh gọn tại Vietnam áp dụng vào hệ thống các trường đại học Việt Nam. Đây là hướng tiếp cận mới giúp giải quyết các vấn đề đang vướng mắc trong thực tiễn quản trị đại học, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường đại học Việt Nam hiện nay.

Browsing by Subject Quản trị đại học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 4044-133-7560-1-10-20170531.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Ngọc Thạch (2017)

 • Giáo dục đại học Việt Nam (GDĐH) đang từng bước đổi mới theo xu hướng hội nhập quốc tế. Trong quá trình đối mới, nhiều vấn đề của GDĐH đã được nhận diện, trong số đó, hai vấn đề của quản trị đại học là: tự chủ đại học và đầu tư tài chính cho đại học đang là những nội dung được thảo luận nhiều tại các cuộc hội thảo về đổi mới GDĐH trong thời gian gần đây. Bài viết này phân tích hai vấn đề của quản trị đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

 • DVT KNQTĐH_No 20_KTDB_7_2020(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Hoàng, Thị Cẩm Thương (2020-07)

 • Hoa Kỳ, Australia hay Nhật Bản là những nước có nền giáo dục tiên tiến. Với phương thức quản lý, điều hành mang tính tự chủ và phương thức quản trị đại học hiệu quả, nhiều trường đại học của các quốc gia này đã thành công và nằm trong top đầu thế giới. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm quản trị đại học ở ba quốc gia trên, đồng thời phân tích những thách thức đặt ra cho vấn đề quản trị tại các trường đại học ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số bài học kinh nghiệm có thể vận dụng vào thực tiễn nước nhà.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Minh Sơn; Bùi, Thị Thúy Hằng; Nguyễn, Thị Hương Giang (2019)

 • Những thay đổi như vũ bão được tạo ra từ cuộc CMCN lần thứ 4 chắc hẳn sẽ có những tác động không nhỏ đối với nền giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Các tác động sẽ được xem xét trên 3 khía cạnh: nội dung, yếu tố sư phạm và quản lý giáo dục. Tìm hiểu rõ được bản chất và đặc trưng của giáo dục trong kỷ nguyên 4.0 sẽ là cơ sở để chúng tôi phác thảo được mô hình trường đại học Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0. Việc phân tích đặc trưng của 4 thành tố: đào tạo, học tập, dịch vụ, quản trị đại học sẽ làm rõ hơn mô hình giáo dục đại học của thời kỳ này.

 • Higher Education Governance - International Experience and Lessons for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Hải; Nguyễn, Thị Hương Giang; Vũ, Thị Mai Anh; Hoàng, Ngọc Quang (2019)

 • Quản trị giáo dục đại học (GDĐH) đề cập đến sự hợp pháp về quyền quyết định trong các trường đại học giữa các cấu trúc quản trị (governance structures) khác nhau (khoa, hội đồng khoa học và hội đồng trường) và cấu trúc tổ chức (administrative structures) (Các bộ môn, chương trình đào tạo, Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng). Mục đích của quản trị giáo dục đại học là làm rõ các lợi ích chung và nhận ra các mục tiêu của chúng trong khi xác định các giới hạn của thẩm quyền trong lý luận và thực tiễn - ai sẽ quyết định và trọng tâm của quyết định là gì. Sử dụng phương pháp nghiên cứu giáo dục so sánh, bài viết này phân tích vấn đề quản trị đại học của Hoa Kỳ và Israel, từ đó, đề xu...

 • QTDH_Ch A-TBD_2_2020.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục đại học Việt Nam đang đứng trước những thay đổi nhằm cải thiện chất lượng giáo dục và quản trị đại học. Qua lý luận chung về quản trị đại học cùng những phân tích đặc điểm của quản trị đại học tiên tiến, bài viết chỉ rõ những thách thức đối với các trường đại học ở Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi.

 • Toi_uu_hoa_Nguyen_Anh_Tuan_Phung_The_Vinh_Vu_Thi_Thanh_Binh_QUaN_TRi_daI_HoC_TRONG_BoI_CaNH_doI_MoI_TRI_THuC_CuA_CUoC_CaCH_MaNG_4.0_o_VIeT_NAM.Text.Marked.pdf.jpg
 • Conference paper


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn; Phùng, Thế Vinh; Vũ, Thị Thanh Bình (2019)

 • Đại học là nơi lưu giữ, truyền bá và phát triển tri thức. Để thực hiện được sứ mạng này, các trường đại học cần mô hình và cách thức quản trị đại học thích hợp. Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ngày càng phá triển, với đặc trưng nổi bật là sự phát triển Internet vạn vật, dữ liệu lớn. đi kèm sự mờ đi ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học, rất nhiều cơ hội và thách thức cho các trường đại học trong việc đáp ứng sứ mạng của mình. Với Việt Nam, các trường đại học đang trong quá trình chuyển đổi từ mô hình quản trị đại học chịu sự quản lý chặt của nhà nước sang mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nhà nước hạn chế dần hỗ trợ. Do đó, mô hình quản trị đại học theo tinh thần doanh ...

 • Faculty participation in University Governance in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quý Thanh; Lê, Ngọc Hùng; Nguyễn, Thị Bích Thủy; Vũ, Thị Mai Anh (2019)

 • Ở Việt Nam, trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường, quản trị chia sẻ trở thành xu hướng đổi mới quản trị trong các trường đại học công lập và trường đại học tư thục theo đó quản trị nhà nước tập trung vào cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan hành chính nhà nước, các trường được tự chủ áp dụng quản trị chia sẻ với sự tham gia của các bên gồm giới khoa học, giảng viên, sinh viên, các cá nhân và tổ chức trong trường và ngoài trường. Bài viết sử dụng dữ liệu thuộc đề tài “Báo cáo Thường niên Giáo dục 2018: Quản trị đại học ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi” (Đề tài cấp Đại học Quốc gia, mã số QG.18.27), của cùng nhóm tác giả, hướng đến làm rõ sự tham gia của giảng viên các ...

 • TinhThanDoanhNghiepTrongQuanTriVaDieuHanhTruongDH_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2019)

 • Bên cạnh sứ mạng sáng tạo và truyền bá tri thức để phục vụ cộng đồng, bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đặt ra nhiệm vụ mới cho giáo dục đại học và các trường đại học, đó là chuyển giao, thương mại hóa các kết quả sáng tạo; hình thành doanh nghiệp cùng với các hoạt động kinh doanh. Điều này sẽ giúp các trường đại học gắn kết các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngày càng gần gũi với nhu cầu thực tiễn đang đặt ra, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng doanh thu từ nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng trong sản xuất và cung cấp dịch vụ. Bài viết phân tích kinh nghiệm của Đại học Auckland, New Zealand, từ đó, đưa ra một số gợi ý chính ...

 • To chuc quan ly trong truong DH_1_2020_Cong Thuong.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà chủ đạo là kết nối và công nghệ số tạo môi trường học tập mở đang đặt ra yêu cầu các trường đại học theo mô hình truyền thống - quản lý và điều hành mang tính hành chính như các trường đại học công lập hiện nay phải thay đổi. Trường không chỉ đóng khung trong các bức tường của giảng đường, lớp học hay phòng thí nghiệm mà phải mở rộng kết nối với doanh nghiệp, với xã hội để trở thành một hệ sinh thái giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của các bên có lợi ích liên quan. Bài viết làm rõ sự thay đổi của quản trị đại học trong bối cảnh mới, từ đó đưa ra những đề xuất cho các trường đại học ở Việt Nam về đổi mới mô hình tổ chức bộ...

 • 00050000975_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lệ Quyên;  Advisor: Nguyễn, Quý Thanh, người hướng dẫn (2011)

 • 110 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt; Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Tổng quan nghiên cứu về quản trị đại học. Đánh giá mức độ đóng góp và vai trò của phụ nữ trong hoạt động quản trị đại học (QTĐH). Phát hiện sự khác biệt trong quá trình tham gia các hoạt động QTĐH và sự hài lòng trong môi trường làm việc giữa cán bộ nhân v (...)

 • 00050002427_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Thứ;  Advisor: Hoàng, Thị Xuân Hoa, người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chương ngành đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tổng quan về quản trị đại học; sinh viên trong quản trị đại học; trình bày một số khái niệm và thuật ngữ cơ bản sử về vấn đề sinh viên và vai trò sinh viên trong quản trị đại học; khái niệm cán bộ lãnh đạo quản lý; quản, quản trị đại học (QTĐH), hoạt động (...); Electronic Resources

 • Building a Lean Higher Education Model in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Minh (2018)

 • Trong những năm gần đây, hệ thống giáo dục đại học của nước ta đã phát triển mạnh mẽ về quy mô, mạng lưới, mở rộng các ngành, nghề đào tạo mới. Tuy nhiên, mô hình quản trị đại học nào phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn vẫn đang là câu hỏi lớn cần được nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, dựa trên tư duy của Quản trị tinh gọn Made in Vietnam, tác giả đã nghiên cứu đề xuất mô hình Quản trị đại học tinh gọn tại Vietnam áp dụng vào hệ thống các trường đại học Việt Nam. Đây là hướng tiếp cận mới giúp giải quyết các vấn đề đang vướng mắc trong thực tiễn quản trị đại học, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường đại học Việt Nam hiện nay.