Browsing by Subject Quản trị điều hành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 00050006457.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Đình Chính;  Advisor: Phan, Kim Chiến (2015)

  • Lựa chọn và hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Tổng công ty giấy Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Tổng công ty giấy Việt Nam đến năm 2020

Browsing by Subject Quản trị điều hành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 00050006457.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Đình Chính;  Advisor: Phan, Kim Chiến (2015)

  • Lựa chọn và hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Tổng công ty giấy Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Tổng công ty giấy Việt Nam đến năm 2020