Browsing by Subject Quản trị văn phòng ; Bản mô tả công việc ; Công chức quản lý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005768.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Vũ, Thị Thu Hoài;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2018)

  • Với luận văn này, chúng tôi hướng đến những mục tiêu cơ bản sau: Một là: Giới thiệu quy trình xây dựng và sử dụng bản mô tả công việc cho công chức quản lý tại Văn phòng Bộ LĐTBXH. Hai là: Nhận xét, đánh giá, chỉ ra những yếu tố phù hợp và chưa phù hợp của bản mô tả công việc cho công chức quản lý tại Văn phòng Bộ LĐTBXH. Ba là: Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện bản mô tả công việc cho công chức quản lý tại Văn phòng Bộ LĐTBXH.

Browsing by Subject Quản trị văn phòng ; Bản mô tả công việc ; Công chức quản lý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005768.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Vũ, Thị Thu Hoài;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2018)

  • Với luận văn này, chúng tôi hướng đến những mục tiêu cơ bản sau: Một là: Giới thiệu quy trình xây dựng và sử dụng bản mô tả công việc cho công chức quản lý tại Văn phòng Bộ LĐTBXH. Hai là: Nhận xét, đánh giá, chỉ ra những yếu tố phù hợp và chưa phù hợp của bản mô tả công việc cho công chức quản lý tại Văn phòng Bộ LĐTBXH. Ba là: Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện bản mô tả công việc cho công chức quản lý tại Văn phòng Bộ LĐTBXH.