Browsing by Subject Quản trị văn phòng ; Công tác tham mưu ; Văn phòng Bộ Nội vụ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005841.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Văn, Tất Thu (2019)

  • Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, đề tài tập trung hoàn thành những nhiệm vụ chủ yếu như sau: Nghiêncứu những vấn đề lý luận về tổ chức thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ. Khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ Nội vụ. Chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, bất cập. Nguyên nhân của các hạn chế, bất cập trongviệc tổ chức thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ Nội vụ. Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức, thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ Nội vụ hiện nay

Browsing by Subject Quản trị văn phòng ; Công tác tham mưu ; Văn phòng Bộ Nội vụ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005841.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Văn, Tất Thu (2019)

  • Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, đề tài tập trung hoàn thành những nhiệm vụ chủ yếu như sau: Nghiêncứu những vấn đề lý luận về tổ chức thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ. Khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ Nội vụ. Chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, bất cập. Nguyên nhân của các hạn chế, bất cập trongviệc tổ chức thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ Nội vụ. Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức, thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ Nội vụ hiện nay