Browsing by Subject Quản trị văn phòng ; Công tác văn phòng ; Cải cách hành chính ; Đổi mới trong quản trị

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005887.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Lê, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Đào, Xuân Chúc (2019)

  • Luận văn làm rõ yêu cầu, sự cần thiết, nội dung của hiện đại hóa công tác văn phòng cấp quận trong bối cảnh cải cách hành chính hiện nay. Đánh giá thực trạng quá trình hiện đại hóa công tác văn phòng UBND quận Thanh Xuân. Đề xuất giải pháp tiếp tục hiện đại hóa công tác văn phòng tại UBND quận Thanh Xuân

Browsing by Subject Quản trị văn phòng ; Công tác văn phòng ; Cải cách hành chính ; Đổi mới trong quản trị

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005887.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Lê, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Đào, Xuân Chúc (2019)

  • Luận văn làm rõ yêu cầu, sự cần thiết, nội dung của hiện đại hóa công tác văn phòng cấp quận trong bối cảnh cải cách hành chính hiện nay. Đánh giá thực trạng quá trình hiện đại hóa công tác văn phòng UBND quận Thanh Xuân. Đề xuất giải pháp tiếp tục hiện đại hóa công tác văn phòng tại UBND quận Thanh Xuân