Browsing by Subject Quản trị văn phòng ; Hệ thống đánh giá ; Nhân viên ; Hành chính văn phòng ; Quản trị nguồn nhân lực

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005982.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Trần Diễm Hạnh;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2019)

  • Đề tài giải quyết 03 mục tiêu sau: Khẳng định sự cần thiết phải triển khai KPIs đối với các chức năng hành chính văn phòng của doanh nghiệp nói chung và Tập đoàn Hà Đô nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của các chức danh của Phòng Hành chính và các phương pháp đo lường hiệu quả đang áp dụng tại Văn phòng Tập đoàn Hà Đô. Đề xuất phương án xây dựng KPIs phù hợp với các chức danh của Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Tập đoàn Hà Đô và các biện pháp triển khai

Browsing by Subject Quản trị văn phòng ; Hệ thống đánh giá ; Nhân viên ; Hành chính văn phòng ; Quản trị nguồn nhân lực

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005982.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Trần Diễm Hạnh;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2019)

  • Đề tài giải quyết 03 mục tiêu sau: Khẳng định sự cần thiết phải triển khai KPIs đối với các chức năng hành chính văn phòng của doanh nghiệp nói chung và Tập đoàn Hà Đô nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của các chức danh của Phòng Hành chính và các phương pháp đo lường hiệu quả đang áp dụng tại Văn phòng Tập đoàn Hà Đô. Đề xuất phương án xây dựng KPIs phù hợp với các chức danh của Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Tập đoàn Hà Đô và các biện pháp triển khai