Browsing by Subject Quản trị văn phòng ; Hội sở ngân hàng ; Ngân hàng thương mại ; Chuẩn hóa hoạt động

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005698.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Phùng, Thị Phương Liên;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2019)

  • Luận văn đặt ra và tập trung giải quyết những vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống và làm rõ cơ sở lý luận về chuẩn hóa hoạt động văn phòng; Thứ hai, khảo sát và đánh giá kết quả chuẩn hóa một số hoạt động văn phòng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, từ đó chỉ ra những hạn chế và những vấn đề cần tiếp tục được chuẩn hóa; Thứ 3, trên cơ sở đó, đề xuất một số vấn đề cần tiếp tục chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Browsing by Subject Quản trị văn phòng ; Hội sở ngân hàng ; Ngân hàng thương mại ; Chuẩn hóa hoạt động

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005698.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Phùng, Thị Phương Liên;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2019)

  • Luận văn đặt ra và tập trung giải quyết những vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống và làm rõ cơ sở lý luận về chuẩn hóa hoạt động văn phòng; Thứ hai, khảo sát và đánh giá kết quả chuẩn hóa một số hoạt động văn phòng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, từ đó chỉ ra những hạn chế và những vấn đề cần tiếp tục được chuẩn hóa; Thứ 3, trên cơ sở đó, đề xuất một số vấn đề cần tiếp tục chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam