Browsing by Subject Quản trị văn phòng ; Quản lý điều hành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005837.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Nguyễn, Thị Tuyến;  Advisor: Nguyễn, Thị Tuyến (2019)

  • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về công tác tham mưu của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện để có cơ sở đánh giá thực trạng công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội và xác định phương hướng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND huyện Ứng Hòa. Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND huyện; Đánh giá thực trạng tình hình công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND huyện Ứng Hòa, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế, bất cập; Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBN...

Browsing by Subject Quản trị văn phòng ; Quản lý điều hành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005837.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Nguyễn, Thị Tuyến;  Advisor: Nguyễn, Thị Tuyến (2019)

  • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về công tác tham mưu của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện để có cơ sở đánh giá thực trạng công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội và xác định phương hướng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND huyện Ứng Hòa. Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND huyện; Đánh giá thực trạng tình hình công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND huyện Ứng Hòa, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế, bất cập; Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBN...