Browsing by Subject Quản trị vốn lưu động

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • The Impact of Working Capital Management on the Profitability of Food Companies Listed on the Vietnam Stock Market.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Tú Uyên (2018)

 • Quản trị vốn lưu động đóng một vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Để giúp hiểu rõ hơn điều này, nghiên cứu phân tích và đánh giá mức độ tác động của vốn lưu động đến khả năng sinh lời của 56 doanh nghiệp ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2015-2017 bằng phần mềm EVIEWS 8.0. Kết quả cho thấy có mối quan hệ ngược chiều giữa các thành phần của quản trị vốn lưu động bao gồm: kỳ luân chuyển hàng tồn kho (INV), kỳ thu tiền bình quân (AR), kỳ thanh toán bình quân (AP), chu kỳ chuyển hóa tiền mặt (CCC) và khả năng sinh lời trên tổng tài sản (ROA). Đây là cơ sở để góp phần giúp các doanh nghiệp thực phẩm đưa ra đư...

 • 00051000494.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Phạm, Thị Thanh Hòa (2020)

 • The research objective of the thesis is to propose solutions to enhance working capital management at ANSV Co., Ltd. in the coming time. To achieve this goal, the dissertation performs the following research tasks:-Systematizing theoretical issues about working capital management-Analyzing and evaluating the current status of working capital management at Advanced Networks System Viet Nam Co., Ltd.-Proposing solutions to improve working capital management at Advanced Networks System Viet Nam Co., Ltd.

Browsing by Subject Quản trị vốn lưu động

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • The Impact of Working Capital Management on the Profitability of Food Companies Listed on the Vietnam Stock Market.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Tú Uyên (2018)

 • Quản trị vốn lưu động đóng một vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Để giúp hiểu rõ hơn điều này, nghiên cứu phân tích và đánh giá mức độ tác động của vốn lưu động đến khả năng sinh lời của 56 doanh nghiệp ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2015-2017 bằng phần mềm EVIEWS 8.0. Kết quả cho thấy có mối quan hệ ngược chiều giữa các thành phần của quản trị vốn lưu động bao gồm: kỳ luân chuyển hàng tồn kho (INV), kỳ thu tiền bình quân (AR), kỳ thanh toán bình quân (AP), chu kỳ chuyển hóa tiền mặt (CCC) và khả năng sinh lời trên tổng tài sản (ROA). Đây là cơ sở để góp phần giúp các doanh nghiệp thực phẩm đưa ra đư...

 • 00051000494.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Phạm, Thị Thanh Hòa (2020)

 • The research objective of the thesis is to propose solutions to enhance working capital management at ANSV Co., Ltd. in the coming time. To achieve this goal, the dissertation performs the following research tasks:-Systematizing theoretical issues about working capital management-Analyzing and evaluating the current status of working capital management at Advanced Networks System Viet Nam Co., Ltd.-Proposing solutions to improve working capital management at Advanced Networks System Viet Nam Co., Ltd.