Browsing by Subject Quảng bá du lịch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 02050000247_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thành Công;  Advisor: Vũ, Mạnh Hà (2010)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận mới về điểm đến du lịch, nội dung hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch và những đặc thù của du lịch Hải Phòng, đặc điểm của khách du lịch Trung Quốc đến Hải Phòng. Phân tích, khảo sát thực trạng triển khai và đánh giá hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch của Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc trong thời gian qua, chủ yếu từ năm 2005 đến 2009 trong so sánh với khung lý luận. Kiến nghị một số giải pháp nhằm cải thiện các nội dung và quá trình hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch; đề xuất các điều kiện đảm bảo thành công của hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc tại Hải Phòng.

 • V_L2_01454.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Tuấn Minh;  Advisor: Trịnh, Quang Hảo (2008)

 • Hệ thống hóa những khái niệm cơ bản, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và một số nội dung cơ bản của hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch. Nêu đặc điểm của hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch của Hàng không Việt Nam cũng như kinh nghiệm một số nước ngoài về hoạt động này. Nghiên cứu thực trạng hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch của Hàng không Việt Nam giai đoạn từ 2005 đến nay, phân tích những hạn chế và nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất định hướng chung cho công tác tuyên truyền quảng bá du lịch của Hàng không Việt Nam đến năm 2020 và một số giải pháp cụ thể như: tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tại các sân bay, trên các chuyến bay; nâng cao nhận thức của nhâ...

 • 02050000214.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Mạnh;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2010)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xúc tiến điểm đến du lịch. Khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch do Cơ quan quản lý du lịch tỉnh Ninh Bình thực hiện; Khảo sát ý kiến của khách du lịch, các công ty lữ hành để xác định hiệu quả của hoạt động xúc tiến, xác định được kênh xúc tiến phù hợp cho điểm đến Ninh Bình đối với các thị trường khách mục tiêu. Đề xuất các nhóm giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xúc tiến và tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn 2010-2015.

 • 02050001405.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thái Hà;  Advisor: Lê, Anh Tuấn (2012)

 • Khái quát hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về tuyên truyền, quảng bá du lịch nói chung và về công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, một trong những chức năng nhiệm vụ cơ bản của trung tâm xúc tiến du lịch. Khái quát thực trạng hoạt động TTQB trên cả nước; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hà Nội. Đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch đối với các trung tâm xúc tiến du lịch (cấp tỉnh, thành phố) thông qua nghiên cứu trường hợp Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hà Nội.

Browsing by Subject Quảng bá du lịch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 02050000247_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thành Công;  Advisor: Vũ, Mạnh Hà (2010)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận mới về điểm đến du lịch, nội dung hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch và những đặc thù của du lịch Hải Phòng, đặc điểm của khách du lịch Trung Quốc đến Hải Phòng. Phân tích, khảo sát thực trạng triển khai và đánh giá hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch của Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc trong thời gian qua, chủ yếu từ năm 2005 đến 2009 trong so sánh với khung lý luận. Kiến nghị một số giải pháp nhằm cải thiện các nội dung và quá trình hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch; đề xuất các điều kiện đảm bảo thành công của hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc tại Hải Phòng.

 • V_L2_01454.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Tuấn Minh;  Advisor: Trịnh, Quang Hảo (2008)

 • Hệ thống hóa những khái niệm cơ bản, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và một số nội dung cơ bản của hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch. Nêu đặc điểm của hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch của Hàng không Việt Nam cũng như kinh nghiệm một số nước ngoài về hoạt động này. Nghiên cứu thực trạng hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch của Hàng không Việt Nam giai đoạn từ 2005 đến nay, phân tích những hạn chế và nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất định hướng chung cho công tác tuyên truyền quảng bá du lịch của Hàng không Việt Nam đến năm 2020 và một số giải pháp cụ thể như: tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tại các sân bay, trên các chuyến bay; nâng cao nhận thức của nhâ...

 • 02050000214.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Mạnh;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2010)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xúc tiến điểm đến du lịch. Khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch do Cơ quan quản lý du lịch tỉnh Ninh Bình thực hiện; Khảo sát ý kiến của khách du lịch, các công ty lữ hành để xác định hiệu quả của hoạt động xúc tiến, xác định được kênh xúc tiến phù hợp cho điểm đến Ninh Bình đối với các thị trường khách mục tiêu. Đề xuất các nhóm giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xúc tiến và tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn 2010-2015.

 • 02050001405.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thái Hà;  Advisor: Lê, Anh Tuấn (2012)

 • Khái quát hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về tuyên truyền, quảng bá du lịch nói chung và về công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, một trong những chức năng nhiệm vụ cơ bản của trung tâm xúc tiến du lịch. Khái quát thực trạng hoạt động TTQB trên cả nước; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hà Nội. Đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch đối với các trung tâm xúc tiến du lịch (cấp tỉnh, thành phố) thông qua nghiên cứu trường hợp Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hà Nội.