Browsing by Subject Quốc Tử Giám

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 227(1986-2)(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Ninh (1986)

 • Văn Miếu được lập ở Hà Nội, bấy giờ là Thăng Long. Năm 1070, cách đây hơn 9 thế kỷ. Sự việc đó phải chăng báo hiệu sự thâm nhập của Nho giáo ở nước ta? Không. Sự thâm nhập này chỉ xảy bốn thế kỷ sau, từ đời Lê Thánh Tông. Năm 1070, triều Lý vẫn "tam giáo đồng tôn" và đạo Phật - trong ba đạo Phật, Lão, Nho - còn giữ nguyên ưu thế tuyệt đối.

 • 228(1986-3)(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Ninh (1986)

 • Khu di tích Quốc Tử Giám - Văn Miếu Hà Nội cho dù có hai chức năng: là trung tâm giáo dục văn hóa, là nơi thờ cúng Khổng Tử và các Tiên Nho, và cho dù có khi nào đó được gọi quen chỉ là Văn Miếu, nhưng ý nghĩa là một trường đào tạo nhân tài bao giờ cũng lấn át ý nghĩa của một nơi cúng tế

 • 227(1986-2)(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Ninh (1986)

 • Văn Miếu được lập ở Hà Nội, bấy giờ là Thăng Long năm 1070 cách đây hơn 9 thế kỷ. Sự việc đó phải chăng báo hiệu sự thâm nhập của nho giáo ở nước ta? Không. Sự thâm nhập này chỉ xảy ra bốn thế kỷ sau, từ đời Lê Thánh Tông. Năm 1070, triều Lý vẫn "tam giáo đồng tôn" và đạo Phật - trong ba đạo Phật, Lão, Nho - còn giữ nguyên ưu thế tuyệt đối.

Browsing by Subject Quốc Tử Giám

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 227(1986-2)(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Ninh (1986)

 • Văn Miếu được lập ở Hà Nội, bấy giờ là Thăng Long. Năm 1070, cách đây hơn 9 thế kỷ. Sự việc đó phải chăng báo hiệu sự thâm nhập của Nho giáo ở nước ta? Không. Sự thâm nhập này chỉ xảy bốn thế kỷ sau, từ đời Lê Thánh Tông. Năm 1070, triều Lý vẫn "tam giáo đồng tôn" và đạo Phật - trong ba đạo Phật, Lão, Nho - còn giữ nguyên ưu thế tuyệt đối.

 • 228(1986-3)(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Ninh (1986)

 • Khu di tích Quốc Tử Giám - Văn Miếu Hà Nội cho dù có hai chức năng: là trung tâm giáo dục văn hóa, là nơi thờ cúng Khổng Tử và các Tiên Nho, và cho dù có khi nào đó được gọi quen chỉ là Văn Miếu, nhưng ý nghĩa là một trường đào tạo nhân tài bao giờ cũng lấn át ý nghĩa của một nơi cúng tế

 • 227(1986-2)(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Ninh (1986)

 • Văn Miếu được lập ở Hà Nội, bấy giờ là Thăng Long năm 1070 cách đây hơn 9 thế kỷ. Sự việc đó phải chăng báo hiệu sự thâm nhập của nho giáo ở nước ta? Không. Sự thâm nhập này chỉ xảy ra bốn thế kỷ sau, từ đời Lê Thánh Tông. Năm 1070, triều Lý vẫn "tam giáo đồng tôn" và đạo Phật - trong ba đạo Phật, Lão, Nho - còn giữ nguyên ưu thế tuyệt đối.