Browsing by Subject Quốc Triều yếu điển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_01132.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Thái, Trung Sử;  Advisor: Nguyễn, Công Việt (2008)

  • Khái quát bối cảnh xây dựng và ban hành hệ thống điển lệ dưới Triều Nguyễn và đi sâu tìm hiểu việc phân định và quản lý các đơn vị hành chính, vấn đề tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước dưới Triều Nguyễn. Khảo sát văn bản, phân loại điển lệ theo từng lĩnh vực, nội dung và hình thức để thấy được những vấn đề quan trọng được Nhà Nguyễn chú trọng trong quá trình cai trị đất nước của mình. Đồng thời chỉ ra những điểm tích cực và những điểm không phù hợp trong Quốc Triều yếu điển nhằm góp phần hình dung được tình hình xã hội Triều Nguyễn trong giai đoạn từ Gia Long nguyên niên đến Tự Đức 20

Browsing by Subject Quốc Triều yếu điển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_01132.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Thái, Trung Sử;  Advisor: Nguyễn, Công Việt (2008)

  • Khái quát bối cảnh xây dựng và ban hành hệ thống điển lệ dưới Triều Nguyễn và đi sâu tìm hiểu việc phân định và quản lý các đơn vị hành chính, vấn đề tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước dưới Triều Nguyễn. Khảo sát văn bản, phân loại điển lệ theo từng lĩnh vực, nội dung và hình thức để thấy được những vấn đề quan trọng được Nhà Nguyễn chú trọng trong quá trình cai trị đất nước của mình. Đồng thời chỉ ra những điểm tích cực và những điểm không phù hợp trong Quốc Triều yếu điển nhằm góp phần hình dung được tình hình xã hội Triều Nguyễn trong giai đoạn từ Gia Long nguyên niên đến Tự Đức 20