Browsing by Subject Quốc tế hóa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • KY_00642.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Nguyễn, Anh Thu (2002)

  • Nghiên cứu cơ bản của hệ thống giáo dục đại học là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và cung cấp cơ hội cho việc học và tự học suốt đời. Trong thời đại hiện nay với những thách thức và cơ hội mới của quá trình toàn cầu cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức thì giáo dục đại học càng có vị trí quan trọng như một bộ phận cấu thành của phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị. Đồng thời, giáo dục đại học còn dduocj nhìn nhận như một cột trụ cho việc xây dựng và phát huy nội lực, phát triển bền vững, hòa bình và thịnh vượng của mỗi quốc gia cũng như của toàn thế giới.

Browsing by Subject Quốc tế hóa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • KY_00642.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Nguyễn, Anh Thu (2002)

  • Nghiên cứu cơ bản của hệ thống giáo dục đại học là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và cung cấp cơ hội cho việc học và tự học suốt đời. Trong thời đại hiện nay với những thách thức và cơ hội mới của quá trình toàn cầu cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức thì giáo dục đại học càng có vị trí quan trọng như một bộ phận cấu thành của phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị. Đồng thời, giáo dục đại học còn dduocj nhìn nhận như một cột trụ cho việc xây dựng và phát huy nội lực, phát triển bền vững, hòa bình và thịnh vượng của mỗi quốc gia cũng như của toàn thế giới.