Browsing by Subject Quốc tế hóa, hiệu quả kinh doanh, dịch vụ, Indonesia

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả kinh doanh - Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ ở Indonesia.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Phan, Anh Tú; Trần, Thị Thu Uyên (2017)

  • Bài viết phân tích mối quan hệ giữa mức độ quốc tếhóa và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dịch vụ ở Indonesia. Sử dụng dữ liệu bảng được thu thập bởi Ngân hàng Thế giới cho 491 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ở Indonesia, kết quả hồi quy cho thấy có mối quan hệ theo hình chữ U ngược giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dịch vụ ở Indonesia. Hàm ý của nghiên cứu là cơ sở giúp các nhà hoạch định chính sách có giải pháp hỗ trợtích cực hơn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời giúp các doanh nghiệp có định hướng chiến lược tăng trưởng phù hợp.

Browsing by Subject Quốc tế hóa, hiệu quả kinh doanh, dịch vụ, Indonesia

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả kinh doanh - Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ ở Indonesia.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Phan, Anh Tú; Trần, Thị Thu Uyên (2017)

  • Bài viết phân tích mối quan hệ giữa mức độ quốc tếhóa và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dịch vụ ở Indonesia. Sử dụng dữ liệu bảng được thu thập bởi Ngân hàng Thế giới cho 491 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ở Indonesia, kết quả hồi quy cho thấy có mối quan hệ theo hình chữ U ngược giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dịch vụ ở Indonesia. Hàm ý của nghiên cứu là cơ sở giúp các nhà hoạch định chính sách có giải pháp hỗ trợtích cực hơn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời giúp các doanh nghiệp có định hướng chiến lược tăng trưởng phù hợp.