Browsing by Subject Quốc tế học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • DT_00482.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lương, Văn Kế; Trần, Đương (2003)

 • Trình bày những đặc điểm về điều kiện tự nhiên, dân tộc học và những nét lớn của lịch sử Đức hiện đại. Nêu những tiền đề xã hội - kinh tế của nền văn hóa Đức đương đại. Trình bày khái niệm văn hóa và những đặc điểm truyền thống của nền văn hóa Đức, đó là : chủ nghĩa liên bang văn hóa, nền văn minh cổ đại phương Tây, chủ nghĩa nhân đạo Thiên chúa giáo, văn hóa German cổ đại, ngôn ngữ Đức. Nghiên cứu các đặc điểm của đời sống văn hóa Đức hiện đại trên các phương diện : đời sống tôn giáo, lễ hội truyền thống, nghệ thuật kiến trúc, hoạt động báo chí, truyền thông, giáo dục, bảo tàng, văn học

 • 02050006138.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2020)

 • Đi sâu vào tìm hiểu những vấn đề liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu. Nghiên cứu việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu cũng như những hành động đáp trả của Nga vào vấn đề này. Đánh giá những tác động của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Châu Âu đối với tình hình an ninh và chính trị quốc tế.

 • 28.3.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hòa (2012)

 • Mục đích của bài viết này là trình bày bức tranh toàn cảnh về một ngành học gắn với một phần trong tên của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN – international studies (IS). Trước hết, phải khẳng định rằng đây là một ngành khoa học liên ngành. Bài viết phân tích tính liên ngành của quốc tế học đồng thời cũng đưa ra cách hiểu về khái niệm “quốc tế” trong thuật ngữ “quốc tế học”. Bài viết khẳng định rằng chỉ có cách tiếp cận liên ngành mới mang lại sự hiểu biết đầy đủ về những gì đã xảy ra, đang xảy ra hay sẽ xảy ra trong thế giới mà chúng ta đang sống.

 • Luan van R.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Phú Vinh;  Advisor: Đỗ, Tiến Sâm (2014)

 • Trình bày về sự trỗi dậy của Trung Quốc trên lĩnh vực kinh tế và quân sự. Nêu và phân tích những tác động tích cực và tiêu cực từ sự trỗi dậy Trung Quốc về kinh tế và quân sự trong những năm đầu thế kỷ XXI đối với thế giới, khu vực, đặc biệt là những tác động đến Việt Nam. Trên cơ sở đó, rút ra những đề xuất, kiến nghị về chính sách đối phó.

 • ĐẶC ĐIỂM CỦA VIỆC DẠY TIẾNG VIỆT NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI KHOA QUỐC TẾ HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Quý Khương (2017)

 • Cùng với xu thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam, ngày càng có nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân người nước ngoài, sau đây gọi chung là người nước ngoài (NNN) đến Đà Nẵng. Họ đến với nhiều mục đích khác nhau như du lịch, nghiên cứu, đầu tư, tìm kiếm cơ hội làm ăn và nhiều mục đích khác. Một trong những rào cản đối với việc thực hiện thành công các mục đích của NNN khi đến Việt Nam là giao tiếp với người địa phương. Dù rằng hiện nay tiếng Anh có thể được sử dụng trong giao tiếp quốc tế nhưng nhiều lúc NNN vẫn gặp khó khăn vì không phải người dân Việt Nam nào cũng có thể dùng tốt tiếng Anh. Một giải pháp NNN tìm đến là học tiếng Việt. Nắm được thực tế này, từ nhiều n...

Browsing by Subject Quốc tế học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • DT_00482.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lương, Văn Kế; Trần, Đương (2003)

 • Trình bày những đặc điểm về điều kiện tự nhiên, dân tộc học và những nét lớn của lịch sử Đức hiện đại. Nêu những tiền đề xã hội - kinh tế của nền văn hóa Đức đương đại. Trình bày khái niệm văn hóa và những đặc điểm truyền thống của nền văn hóa Đức, đó là : chủ nghĩa liên bang văn hóa, nền văn minh cổ đại phương Tây, chủ nghĩa nhân đạo Thiên chúa giáo, văn hóa German cổ đại, ngôn ngữ Đức. Nghiên cứu các đặc điểm của đời sống văn hóa Đức hiện đại trên các phương diện : đời sống tôn giáo, lễ hội truyền thống, nghệ thuật kiến trúc, hoạt động báo chí, truyền thông, giáo dục, bảo tàng, văn học

 • 02050006138.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2020)

 • Đi sâu vào tìm hiểu những vấn đề liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu. Nghiên cứu việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu cũng như những hành động đáp trả của Nga vào vấn đề này. Đánh giá những tác động của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Châu Âu đối với tình hình an ninh và chính trị quốc tế.

 • 28.3.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hòa (2012)

 • Mục đích của bài viết này là trình bày bức tranh toàn cảnh về một ngành học gắn với một phần trong tên của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN – international studies (IS). Trước hết, phải khẳng định rằng đây là một ngành khoa học liên ngành. Bài viết phân tích tính liên ngành của quốc tế học đồng thời cũng đưa ra cách hiểu về khái niệm “quốc tế” trong thuật ngữ “quốc tế học”. Bài viết khẳng định rằng chỉ có cách tiếp cận liên ngành mới mang lại sự hiểu biết đầy đủ về những gì đã xảy ra, đang xảy ra hay sẽ xảy ra trong thế giới mà chúng ta đang sống.

 • Luan van R.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Phú Vinh;  Advisor: Đỗ, Tiến Sâm (2014)

 • Trình bày về sự trỗi dậy của Trung Quốc trên lĩnh vực kinh tế và quân sự. Nêu và phân tích những tác động tích cực và tiêu cực từ sự trỗi dậy Trung Quốc về kinh tế và quân sự trong những năm đầu thế kỷ XXI đối với thế giới, khu vực, đặc biệt là những tác động đến Việt Nam. Trên cơ sở đó, rút ra những đề xuất, kiến nghị về chính sách đối phó.

 • ĐẶC ĐIỂM CỦA VIỆC DẠY TIẾNG VIỆT NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI KHOA QUỐC TẾ HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Quý Khương (2017)

 • Cùng với xu thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam, ngày càng có nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân người nước ngoài, sau đây gọi chung là người nước ngoài (NNN) đến Đà Nẵng. Họ đến với nhiều mục đích khác nhau như du lịch, nghiên cứu, đầu tư, tìm kiếm cơ hội làm ăn và nhiều mục đích khác. Một trong những rào cản đối với việc thực hiện thành công các mục đích của NNN khi đến Việt Nam là giao tiếp với người địa phương. Dù rằng hiện nay tiếng Anh có thể được sử dụng trong giao tiếp quốc tế nhưng nhiều lúc NNN vẫn gặp khó khăn vì không phải người dân Việt Nam nào cũng có thể dùng tốt tiếng Anh. Một giải pháp NNN tìm đến là học tiếng Việt. Nắm được thực tế này, từ nhiều n...