Browsing by Subject Quốc tế hoá ; Xã hội hoá toàn cầu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00200.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, An Biên;  Advisor: Hồ, Văn Thông (1999)

  • Bước đầu tìm hiểu tính chất, bản chất của quá trình quốc tế hóa hiện đại. Qua đó, bước đầu xác lập những nội dung có tính phương pháp luận cho phép một nước phát triển sau (như Việt Nam) có thể tồn tại và phát triển trong quá trình quốc tế hóa, chống lại nguy cơ phản phát triển do tác động của quá trình quốc tế hóa.

Browsing by Subject Quốc tế hoá ; Xã hội hoá toàn cầu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00200.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, An Biên;  Advisor: Hồ, Văn Thông (1999)

  • Bước đầu tìm hiểu tính chất, bản chất của quá trình quốc tế hóa hiện đại. Qua đó, bước đầu xác lập những nội dung có tính phương pháp luận cho phép một nước phát triển sau (như Việt Nam) có thể tồn tại và phát triển trong quá trình quốc tế hóa, chống lại nguy cơ phản phát triển do tác động của quá trình quốc tế hóa.