Browsing by Subject Quốc triều hình luật

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050006272.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Hồng Hiên;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2015)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu sự hình thành và phát triển trong các quy định liên quan đến nhóm tội xâm phạm sở hữu trong luật hình sự Việt Nam từ trước đến nay và đưa ra những nhận xét, đánh giá; Nghiên cứu những vấn đề lý luận về nhóm tội xâm phạm sở hữu trong đó làm rõ khái niệm, đặc điểm của nhóm tội này trong pháp luật hình sự thời Lê, sự khác biệt cơ bản so với pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành; Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hình sự thời Lê trong Quốc triều hình luật, rút ra được bài học lý luận và thực tiễn khi xây dựng và hoàn thiện các quy định về nhóm tội xâm phạm sở hữu trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành, tìm ra những mặt đạt được và ...

 • 376(2007-8)_p04-11.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Xuân Nam (2007)

 • Từ nội dung bài viết, nhận thấy rằng việc pháp điển hóa những giá trị văn hóa tinh thần truyền thống của dân tộc đã thể hiện rõ tính độc đáo của Quốc triều hình luật, so với các bộ luật Trung Quốc. Nó cũng cho thấy những ông vua đầu tiên của nhà Lê cũng những tri thức lớn đã dày công tham khảo , đối chiếu và so sánh, suy ngẫm về từng điều khoản bộ luật của Trung Quốc, để từ đó đi đến quyết định xem nên tiếp nhận những gì, đồng thời cần bổ sung sáng tạo thêm những gì trong suốt quá trình soạn thảo và phê duyệt hệ thống của pháp luật của triều đại mình. Đây chính là biểu hiện điển hình của tiếp biến văn hóa thông qua đối thoại giữa văn hóa Đại Việt với văn hóa Trung Hoa trong quá trình...

Browsing by Subject Quốc triều hình luật

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050006272.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Hồng Hiên;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2015)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu sự hình thành và phát triển trong các quy định liên quan đến nhóm tội xâm phạm sở hữu trong luật hình sự Việt Nam từ trước đến nay và đưa ra những nhận xét, đánh giá; Nghiên cứu những vấn đề lý luận về nhóm tội xâm phạm sở hữu trong đó làm rõ khái niệm, đặc điểm của nhóm tội này trong pháp luật hình sự thời Lê, sự khác biệt cơ bản so với pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành; Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hình sự thời Lê trong Quốc triều hình luật, rút ra được bài học lý luận và thực tiễn khi xây dựng và hoàn thiện các quy định về nhóm tội xâm phạm sở hữu trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành, tìm ra những mặt đạt được và ...

 • 376(2007-8)_p04-11.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Xuân Nam (2007)

 • Từ nội dung bài viết, nhận thấy rằng việc pháp điển hóa những giá trị văn hóa tinh thần truyền thống của dân tộc đã thể hiện rõ tính độc đáo của Quốc triều hình luật, so với các bộ luật Trung Quốc. Nó cũng cho thấy những ông vua đầu tiên của nhà Lê cũng những tri thức lớn đã dày công tham khảo , đối chiếu và so sánh, suy ngẫm về từng điều khoản bộ luật của Trung Quốc, để từ đó đi đến quyết định xem nên tiếp nhận những gì, đồng thời cần bổ sung sáng tạo thêm những gì trong suốt quá trình soạn thảo và phê duyệt hệ thống của pháp luật của triều đại mình. Đây chính là biểu hiện điển hình của tiếp biến văn hóa thông qua đối thoại giữa văn hóa Đại Việt với văn hóa Trung Hoa trong quá trình...