Browsing by Subject Quan Kinh viên giác

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050000766_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Quang Hổ;  Advisor: Nguyễn, Thúy Vân (2012)

  • Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khảo sát một số quan niệm cơ bản trong lịch sử triết học về bản thể luận. Trình bày những tư tưởng về bản thể luận trong triết học Phật Giáo nói chung. Phân tích quan niệm về bản thể luận của triết học Phật giáo thể hiện qua Kinh Viên giác. Đánh giá ý nghĩ (...); Electronic Resources

Browsing by Subject Quan Kinh viên giác

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050000766_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Quang Hổ;  Advisor: Nguyễn, Thúy Vân (2012)

  • Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khảo sát một số quan niệm cơ bản trong lịch sử triết học về bản thể luận. Trình bày những tư tưởng về bản thể luận trong triết học Phật Giáo nói chung. Phân tích quan niệm về bản thể luận của triết học Phật giáo thể hiện qua Kinh Viên giác. Đánh giá ý nghĩ (...); Electronic Resources