Browsing by Subject Quan hệ đối ngoạiTrung Quốc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005474.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hồng Việt;  Advisor: Bùi, Thành Nam (2018)

  • Để góp phần tìm hiểu thêm về quá trình hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN, luận văn “ 15 năm thực hiện quan hệ hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc – ASEAN (2002 – 2017)” đã hệ thống hóa những số liệu hợp tác nổi bật trong quan hệ thương mại song phương và hợp tác đầu tư giữa hai bên. Trên cơ sở pháp lý và tình hình kinh tế thế giới thời gian đó, luận văn đã tiến hành phân tích tình hình hợp tác kinh tế của khu vực ASEAN và Trung Quốc trong 15 năm qua. Từ đó chỉ ra những hiệu quả và khó khăn khi hai bên tiến hành hợp tác kinh tế toàn diện. Dựa trên những phương pháp tổng hợp, phân tích và so sánh số liệu thu thập được, luận văn đã nêu được ba hiệu quả trong 15 năm thực hiện hợp tác kin...

Browsing by Subject Quan hệ đối ngoạiTrung Quốc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005474.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hồng Việt;  Advisor: Bùi, Thành Nam (2018)

  • Để góp phần tìm hiểu thêm về quá trình hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN, luận văn “ 15 năm thực hiện quan hệ hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc – ASEAN (2002 – 2017)” đã hệ thống hóa những số liệu hợp tác nổi bật trong quan hệ thương mại song phương và hợp tác đầu tư giữa hai bên. Trên cơ sở pháp lý và tình hình kinh tế thế giới thời gian đó, luận văn đã tiến hành phân tích tình hình hợp tác kinh tế của khu vực ASEAN và Trung Quốc trong 15 năm qua. Từ đó chỉ ra những hiệu quả và khó khăn khi hai bên tiến hành hợp tác kinh tế toàn diện. Dựa trên những phương pháp tổng hợp, phân tích và so sánh số liệu thu thập được, luận văn đã nêu được ba hiệu quả trong 15 năm thực hiện hợp tác kin...