Browsing by Subject Quan họ Bắc Ninh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 02050005175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2017)

 • - Bám sát trục nghiên cứu của đề tài, cơ sở lý luận báo chí học, luận văn đã phân tích, tổng hợp, luận giải và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là đánh giá thực trạng của báo chí Bắc Ninh với công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu giúp báo chí Bắc Ninh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ hiện nay. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã khảo sát tần suất, số lượng tin, bài về công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ trên Báo Bắc Ninh và Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Ninh. Đồng thời, khảo sát bằng bảng hỏi với 400 người về mức độ theo dõi, chất ...

 • V_L2_01755.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Quế;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2009)

 • Hệ thống hóa những vấn đề của di sản văn hóa Quan họ, bao gồm: khái niệm, lịch sử hình thành phát triển, phân bố các làng Quan họ, hình thức tổ chức, diễn xướng, làn điệu, ca từ Quan họ, không gian Quan họ tồn tại, phát triển. Phân tích vai trò ý nghĩa của di sản văn hóa Quan họ với hoạt động du lịch, và đánh giá vai trò của di sản văn hóa Quan họ trong phát triển du lịch của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và của cả nước nói chung. Nghiên cứu công tác tổ chức, quản lý khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ du lịch. Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác Quan họ trong hoạt động du lịch hiện nay của Bắc Ninh, từ đó chỉ ra những tồn tại, bất cập, hạn chế cần giải quyết. Đưa ra một ...

 • 02050001291.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Biên Thùy;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Thái, 1951- (2012)

 • Tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm, quá trình diễn xướng của Dân ca Quan họ Bắc Ninh được phản ánh trên báo in. Tìm hiểu nội dung tin, bài qua khảo sát để xác định mức độ tham gia của Báo in đối với quá trình truyền thông về Dân ca Quan họ Bắc Ninh trước, trong và sau khi Dân ca Quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Giới thiệu và phân tích nghệ thuật truyền thông của Báo in thông qua các loại tin, bài đăng trên các báo Văn hóa, Bắc Ninh và tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, văn hóa dân gian và nguồn sáng dân gian. Đưa ra được những ưu, nhược điểm cụ thể về nội dung cũng như hình thức truyền thông của báo in về Dân ca Quan họ Bắc Ninh, đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ t...

 • V_L2_00675.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Hoàng, Lương (2005)

 • Hệ thống hóa các nguồn tư liệu và công trình nghiên cứu về trang phục Quan họ Bắc Ninh. Tìm hiểu nguồn gốc, quá trình tồn tại và biến đổi theo thời gian của bộ trang phục Quan họ. Nêu những giá trị quý báu của bộ trang phục Quan họ nói riêng, trong sinh hoạt văn hóa Quan họ nói chung ở Bắc Ninh. Từ đó đề xuất một số giải pháp tối ưu để bảo lưu kế thừa phát huy nét đẹp văn hóa Quan họ, trong đó có trang phục Quan họ

Browsing by Subject Quan họ Bắc Ninh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 02050005175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2017)

 • - Bám sát trục nghiên cứu của đề tài, cơ sở lý luận báo chí học, luận văn đã phân tích, tổng hợp, luận giải và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là đánh giá thực trạng của báo chí Bắc Ninh với công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu giúp báo chí Bắc Ninh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ hiện nay. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã khảo sát tần suất, số lượng tin, bài về công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ trên Báo Bắc Ninh và Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Ninh. Đồng thời, khảo sát bằng bảng hỏi với 400 người về mức độ theo dõi, chất ...

 • V_L2_01755.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Quế;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2009)

 • Hệ thống hóa những vấn đề của di sản văn hóa Quan họ, bao gồm: khái niệm, lịch sử hình thành phát triển, phân bố các làng Quan họ, hình thức tổ chức, diễn xướng, làn điệu, ca từ Quan họ, không gian Quan họ tồn tại, phát triển. Phân tích vai trò ý nghĩa của di sản văn hóa Quan họ với hoạt động du lịch, và đánh giá vai trò của di sản văn hóa Quan họ trong phát triển du lịch của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và của cả nước nói chung. Nghiên cứu công tác tổ chức, quản lý khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ du lịch. Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác Quan họ trong hoạt động du lịch hiện nay của Bắc Ninh, từ đó chỉ ra những tồn tại, bất cập, hạn chế cần giải quyết. Đưa ra một ...

 • 02050001291.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Biên Thùy;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Thái, 1951- (2012)

 • Tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm, quá trình diễn xướng của Dân ca Quan họ Bắc Ninh được phản ánh trên báo in. Tìm hiểu nội dung tin, bài qua khảo sát để xác định mức độ tham gia của Báo in đối với quá trình truyền thông về Dân ca Quan họ Bắc Ninh trước, trong và sau khi Dân ca Quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Giới thiệu và phân tích nghệ thuật truyền thông của Báo in thông qua các loại tin, bài đăng trên các báo Văn hóa, Bắc Ninh và tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, văn hóa dân gian và nguồn sáng dân gian. Đưa ra được những ưu, nhược điểm cụ thể về nội dung cũng như hình thức truyền thông của báo in về Dân ca Quan họ Bắc Ninh, đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ t...

 • V_L2_00675.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Hoàng, Lương (2005)

 • Hệ thống hóa các nguồn tư liệu và công trình nghiên cứu về trang phục Quan họ Bắc Ninh. Tìm hiểu nguồn gốc, quá trình tồn tại và biến đổi theo thời gian của bộ trang phục Quan họ. Nêu những giá trị quý báu của bộ trang phục Quan họ nói riêng, trong sinh hoạt văn hóa Quan họ nói chung ở Bắc Ninh. Từ đó đề xuất một số giải pháp tối ưu để bảo lưu kế thừa phát huy nét đẹp văn hóa Quan họ, trong đó có trang phục Quan họ