Browsing by Subject Rada

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050000379.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Văn Thưởng;  Advisor: Bạch, Gia Dương, 1950- (2011)

  • Trình bày nguyên lý hoạt động của các đài radar hoạt động ở dải sóng dm. Tìm hiểu về kỹ thuật thu phát siêu cao tần. Nghiên cứu sâu về kỹ thuật phối hợp trở kháng và chế tạo thành công một module khuyếch đại công suất 80W, hoạt động ở dải tần 820Mhz – 900Mhz, hệ số khuyếch đại là 17dB. Đánh giá kết quả đã đạt được và đưa ra hướng nghiên cứu phát triển tiếp.; Trình bày nguyên lý hoạt động của các đài radar hoạt động ở dải sóng dm. Tìm hiểu về kỹ thuật thu phát siêu cao tần. Nghiên cứu sâu về kỹ thuật phối hợp trở kháng và chế tạo thành công một module khuyếch đại công suất 80W, hoạt động ở dải tần 820Mhz –900Mhz, hệ số khuyếch đại là 17dB. Đánh giá kết quả đã đạt được và đưa ra hướng...

Browsing by Subject Rada

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050000379.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Văn Thưởng;  Advisor: Bạch, Gia Dương, 1950- (2011)

  • Trình bày nguyên lý hoạt động của các đài radar hoạt động ở dải sóng dm. Tìm hiểu về kỹ thuật thu phát siêu cao tần. Nghiên cứu sâu về kỹ thuật phối hợp trở kháng và chế tạo thành công một module khuyếch đại công suất 80W, hoạt động ở dải tần 820Mhz – 900Mhz, hệ số khuyếch đại là 17dB. Đánh giá kết quả đã đạt được và đưa ra hướng nghiên cứu phát triển tiếp.; Trình bày nguyên lý hoạt động của các đài radar hoạt động ở dải sóng dm. Tìm hiểu về kỹ thuật thu phát siêu cao tần. Nghiên cứu sâu về kỹ thuật phối hợp trở kháng và chế tạo thành công một module khuyếch đại công suất 80W, hoạt động ở dải tần 820Mhz –900Mhz, hệ số khuyếch đại là 17dB. Đánh giá kết quả đã đạt được và đưa ra hướng...