Browsing by Subject Sa Diện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 291(1997-2)(2).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Vĩnh, Sính (1997)

  • Cuối tháng 2-1997, tòa soạn tạp chí Nghiên cứu Lịch sử đã nhận được hai bài viết sau đây:" Đóng góp vào việc tìm hiểu thêm về Phạm Hồng Thái và tiếng bom Sa Diện" và "Về mối liên hệ giữa Phan Bội Châu và Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc năm 1925 - Giới thiệu tài liệu mới phát hiện" của GS.TS. Vĩnh Sính ở Đại học Alberta, Canada gửi về nước và do GS. Phan Huy Lê (Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia Hà Nội) chuyển giúp

Browsing by Subject Sa Diện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 291(1997-2)(2).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Vĩnh, Sính (1997)

  • Cuối tháng 2-1997, tòa soạn tạp chí Nghiên cứu Lịch sử đã nhận được hai bài viết sau đây:" Đóng góp vào việc tìm hiểu thêm về Phạm Hồng Thái và tiếng bom Sa Diện" và "Về mối liên hệ giữa Phan Bội Châu và Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc năm 1925 - Giới thiệu tài liệu mới phát hiện" của GS.TS. Vĩnh Sính ở Đại học Alberta, Canada gửi về nước và do GS. Phan Huy Lê (Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia Hà Nội) chuyển giúp