Browsing by Subject Sa Thầy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • e33.4.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Hội; Ngô, Trung Dũng (2017)

 • Diễn thế sinh thái thứ sinh là đặc điểm rất rõ nét của cảnh quan vùng ngã ba Đông Dương. Dưới tác động nhân sinh, nhiều loại CQ bị biến đổi mạnh mẽ. Trong đoạndiễn thế2005-2015, có 13 loại CQ mới được hình thành, 17 loại CQ chuyển thành các loại CQ khác; nhiều CQ bị biến đổi mạnh về diện tích và chất lượng. Từ những năm 60 của thế kỷ 20 đến nay, dưới tác động của chiến tranh hóa học và cáctác động nhân sinh khác, nhiều CQ khu vực đã trải qua 3 -4 giai đoạn của chuỗi diễn thế sinh thái thứ sinh với đặc trưng kiểu thảm thực vật khác nhau, từ rừng nhiệt đới thường xanh hoặc rừng nguyên sinh ưu thế cây họ Dầu chuyển qua các giai đoạn trung gian để hiện tại là rừng trồng, cây công nghi...

 • V_L1_00068_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Việt (1986)

 • Luận án PTS. khoa học Sinh vật học Động vật học -- Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, 1986; Tác giả luận văn nghiên cứu khu hệ Sa Thầy có thành phần loài thú quý hiếm đa dạng điển hình cho tỉnh Gia Lai-Kon Tum.Đồng thời tác giả đưa ra nhận xét : Sự phân bố thú ở Sa Thầy phụ thuộc vào loại hình sinh cảnh độ cao trên mặt biển và độ cao của tán rừng.; Electronic Resources

Browsing by Subject Sa Thầy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • e33.4.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Hội; Ngô, Trung Dũng (2017)

 • Diễn thế sinh thái thứ sinh là đặc điểm rất rõ nét của cảnh quan vùng ngã ba Đông Dương. Dưới tác động nhân sinh, nhiều loại CQ bị biến đổi mạnh mẽ. Trong đoạndiễn thế2005-2015, có 13 loại CQ mới được hình thành, 17 loại CQ chuyển thành các loại CQ khác; nhiều CQ bị biến đổi mạnh về diện tích và chất lượng. Từ những năm 60 của thế kỷ 20 đến nay, dưới tác động của chiến tranh hóa học và cáctác động nhân sinh khác, nhiều CQ khu vực đã trải qua 3 -4 giai đoạn của chuỗi diễn thế sinh thái thứ sinh với đặc trưng kiểu thảm thực vật khác nhau, từ rừng nhiệt đới thường xanh hoặc rừng nguyên sinh ưu thế cây họ Dầu chuyển qua các giai đoạn trung gian để hiện tại là rừng trồng, cây công nghi...

 • V_L1_00068_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Việt (1986)

 • Luận án PTS. khoa học Sinh vật học Động vật học -- Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, 1986; Tác giả luận văn nghiên cứu khu hệ Sa Thầy có thành phần loài thú quý hiếm đa dạng điển hình cho tỉnh Gia Lai-Kon Tum.Đồng thời tác giả đưa ra nhận xét : Sự phân bố thú ở Sa Thầy phụ thuộc vào loại hình sinh cảnh độ cao trên mặt biển và độ cao của tán rừng.; Electronic Resources