Browsing by Subject Từ tính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 01050001104.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhung;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Nam (2013)

 • Trình bày phương pháp tổ hợp hạt nano đa chức năng từ các hạt nano đơn lẻ là hạt nano từ Fe3O4 và hạt nano Ag chức năng hóa bề mặt bởi nhóm chức 4-ATP (aminothiophenol). Các hạt đơn lẻ này được tổ hợp trong một lớp vỏ SiO2 chung để giúp hạt nano đa chức năng mang tính tương thích sinh học cao. Các hạt nano đơn chức năng được chế tạo riêng lẻ và được tổ hợp lại băng phương pháp vi nhũ tương đảo. Sau khi được tổ hợp, hạt nano đa chức năng được khảo sát từ tính và tính chất quang bằng phương pháp tán xạ Raman tăng cường bề mặt cho thấy các tính chất của hạt nano đơn chức năng vẫn thể hiện rõ rệt. Kết quả này đã mở ra triển vọng cho việc chế tạo các hạt nano đ...

 • 01050002734.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thanh Ngân;  Advisor: Nguyễn, Thu Nhàn (2016)

 • Xây dựng mô hình hạt nano Fe98B2có cấu trúc vỏ-lõi với kích thước 5000 nguyên tử. Khảo sát vi cấu trúc hạt nano ở trạng thái vô định hình và tinh thể. Mô phỏng tính chất từ của hạt nano. Khảo sát sự phụ thuộc của đặc trƣng từ của hạt nano vào tương tác trao đổi và nồng độ tinh thể hóa.

Browsing by Subject Từ tính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 01050001104.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhung;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Nam (2013)

 • Trình bày phương pháp tổ hợp hạt nano đa chức năng từ các hạt nano đơn lẻ là hạt nano từ Fe3O4 và hạt nano Ag chức năng hóa bề mặt bởi nhóm chức 4-ATP (aminothiophenol). Các hạt đơn lẻ này được tổ hợp trong một lớp vỏ SiO2 chung để giúp hạt nano đa chức năng mang tính tương thích sinh học cao. Các hạt nano đơn chức năng được chế tạo riêng lẻ và được tổ hợp lại băng phương pháp vi nhũ tương đảo. Sau khi được tổ hợp, hạt nano đa chức năng được khảo sát từ tính và tính chất quang bằng phương pháp tán xạ Raman tăng cường bề mặt cho thấy các tính chất của hạt nano đơn chức năng vẫn thể hiện rõ rệt. Kết quả này đã mở ra triển vọng cho việc chế tạo các hạt nano đ...

 • 01050002734.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thanh Ngân;  Advisor: Nguyễn, Thu Nhàn (2016)

 • Xây dựng mô hình hạt nano Fe98B2có cấu trúc vỏ-lõi với kích thước 5000 nguyên tử. Khảo sát vi cấu trúc hạt nano ở trạng thái vô định hình và tinh thể. Mô phỏng tính chất từ của hạt nano. Khảo sát sự phụ thuộc của đặc trƣng từ của hạt nano vào tương tác trao đổi và nồng độ tinh thể hóa.