Browsing by Subject Từ tượng hình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • luan van.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thiên Thanh;  Advisor: Lưu, Tuấn Anh (2015)

  • Giới thiệu về từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Hàn nhằm cung cấp một cái nhìn khái quát về từ tượng thanh, tượng hình, góp phần làm sáng tỏ đặc điểm về phương thức cấu tạo, chức năng cú pháp cũng như hoạt động của các từ tượng thanh, tượng hình trong đời sống ngôn ngữ. Thông qua đó, luận văn có thể trở thành tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu tiếng Hàn. Đối chiếu nhóm từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Hàn với tiếng Việt về đặc điểm cấu tạo, chức năng cú pháp cũng như về mặt ngữ dụng. Qua đó, tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt, làm cho vấn đề trở nên sáng tỏ và khách quan. Điều này có giá trị trong công tác nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ.

Browsing by Subject Từ tượng hình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • luan van.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thiên Thanh;  Advisor: Lưu, Tuấn Anh (2015)

  • Giới thiệu về từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Hàn nhằm cung cấp một cái nhìn khái quát về từ tượng thanh, tượng hình, góp phần làm sáng tỏ đặc điểm về phương thức cấu tạo, chức năng cú pháp cũng như hoạt động của các từ tượng thanh, tượng hình trong đời sống ngôn ngữ. Thông qua đó, luận văn có thể trở thành tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu tiếng Hàn. Đối chiếu nhóm từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Hàn với tiếng Việt về đặc điểm cấu tạo, chức năng cú pháp cũng như về mặt ngữ dụng. Qua đó, tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt, làm cho vấn đề trở nên sáng tỏ và khách quan. Điều này có giá trị trong công tác nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ.